Java és OOP

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Támogatások, akciók Támogatások, akciók

E­gyes tan­fo­lya­mo­kon ked­vez­ménnyel, vagy a­kár in­gyen is részt ve­het az a­láb­bi tá­mo­ga­tá­sok­kal.

Vizsgautalványok
Tanfolyami akciók, csomagok

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Tudnivalók a Java, UML és szoftvertesztelés tanfolyamokról

Tudnivalók a Java, UML és szoftvertesztelés tanfolyamokról

Tanfolyamaink három kategóriába sorolhatóak: a Java programozással és alkalmazásfejlesztéssel foglalkozó alap és speciális tanfolyamaink, az UML elvekkel, a szoftverfejlesztés és tervezés támogatásával, valamint a szoftverteszteléssel, amelynek szerepét sokan még csak most ismerik fel.

Java programozás és alkalmazásfejlesztés tanfolyamainkat ajánljuk mindenkinek, a Java nyelv alapjaitól a Java alapú webszolgáltatások fejlesztéséig. Ugyanekkor a Java extra tanfolyamainkon várjuk azokat a gyakorlott Java fejlesztőket, akik már rendelkeznek Java programozási ismeretekkel és gyakorlattal, és szeretnék jobban megismerni a különféle keretrendszereket, fejlesztői eszközöket, vagy éppen a fejlesztések során felmerülő teljesítmény problémákat szeretnék felderíteni.

A szoftverfejlesztéssel foglalkozó tanfolyamainkon a résztvevők megismerkedhetnek az objektum-orientált alapokkal, és az UML elvek használatával, a kiemelkedően fontos üzleti szabályok és folyamatok modellezésével, az agilis módszertanok helyével és szerepével. A résztvevőknek továbbá lehetősége van megismerkedni a verziókezelés alapjaival (Subversion), a Scrum keretrendszerrel, valamint az egyik legismertebb UML alapú modellező környezettel, az Enterprise Architecttel.

A szoftvertesztelői tanfolyamaink célcsoportja minden olyan szakember, aki érintett a szoftvertesztelésben és minőségbiztosításban. A téma minél alaposabb megismerése érdekében az általános tesztelői ismeretek megszerzése mellett a résztvevők megismerkedhetnek a tesztelés gyakorlati tudnivalóival akár Microsoft, akár Java platformon.

Tananyagok és oktatók

A résztvevők minden tanfolyamhoz megkapják az oktatók által összeállított segédletet (dokumentáció, magyar, illetve angol nyelvű kiegészítő anyagok, segédanyagok, elektronikus segédletek). A tananyagok nem csak az elméleti ismereteket tartalmazzák, hanem a gyakorlatokhoz szükséges feladatokat is.

Mivel a tananyagok és a segédletek egy része angol nyelvű, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás javasolt a hatékony ismeretszerzéshez. Az előadások magyar nyelven zajlanak.

A képzéseket tartó minősített oktatóink sok éves tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek Java fejlesztési, szoftvertervezési, valamint szoftvertesztelési területeken.

Tanfolyami helyszín és lebonyolítás

A tanfolyamok egész nap, 9:00-17:00 óra között tartanak, amelybe a témától függően több szünet, illetve egy hosszabb ebédszünet is beleértendő. A képzések a meghirdetett időpontokban elérhetőek, amelyet a kapcsolódó, Java, UML és szoftvertesztelői tanfolyamokat tartalmazó oldalunkon megnézni.

A tanfolyamok a Training360 oktatóközpontjában tartjuk, ahol korszerű infrastruktúrával és eszközparkkal várjuk résztvevőinket, amelyek a legmagasabb tantermi követelményeket is kielégítik.

Amennyiben igény van rá, lehetőség van egyedi tanfolyamok lebonyolítására, ami történhet a Training360-nál vagy akár az Ön által kért helyszínre kihelyezetten is. Ehhez, Training360 repülő osztályterem megoldásunk kereteiben akár a teljes infrastruktúrát is biztosítjuk Önnek!

Tanfolyami adminisztráció és jelentkezés

Saját tanfolyamainkra a Training360 Kft. Általános tanfolyami és garanciális feltételei érvényesek. Amennyiben szeretne tanfolyamainkra jelentkezni, kérjük, töltse le, és kitöltve küldje vissza tanfolyami jelentkezési lapunkat.

A résztvevőkkel a képzés megkezdése előtt minden esetben képzési szerződést kötünk. A tanfolyamok látogatási igazolás kiadásával zárulnak, amelyek a tanfolyamon való részvételt igazolják, a megszerzett ismeretek mérésére nem alkalmasak.

A tanfolyamaink nem vizsgakötelesek, azokban képzéseink egy része hivatalos Oracle, illetve szoftvertesztelői vizsgákra is segít felkészülni. A tanfolyamok díja, amennyiben az nincs máshogy jelezve, a vizsga díját nem tartalmazza.

Amennyiben a tanfolyamot követően szeretne az adott témából vizsgát tenni, ebben az esetben egyeztetett időpontban erre Pearson VUE vizsgaközpontunkban lehetőséget tudunk biztosítani. Az aktuális árakról, illetve a szabad helyekről, kérjük, érdeklődjön vizsgaadminisztrátorunknál.

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keresse munkatársainkat.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...