Kapcsolat

Elérhetőségeink


Gépkocsival

Gépkocsival a Rá­kó­czi (Lágy­má­nyo­si) híd vagy a Pe­tő­fi híd fe­lől, va­la­mint a Ba­la­to­ni út­ról és M7-es au­tó­pá­lyá­ról le­het el­jut­ni hoz­zánk. Az é­pü­let kö­rül a par­ko­lás díj­men­tes, par­ko­lás­ra az Új­bu­da Cen­ter par­ko­ló­já­ban is le­he­tő­ség van 1,5 ó­rá­ig díj­men­te­sen.

Tömeg­közleke­déssel

Tömeg­köz­le­ke­dés­sel a 33 103 33 133E bu­szok­kal, az 1 vil­la­mos­sal (5 perc séta), vagy a 17 41 47 vil­la­mo­sok­kal (10 perc séta) le­het el­jut­ni hoz­zánk.

Információ a tanfolyamokról

Java, iPhone, Android, Microsoft fejlesztői tanfolyamok

Office tanfolyamok, irodai szoftverhasználat

Office tanfolyamok, irodai szoftverhasználat, E-learning

Tréningek, Coaching, e-learning

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Microsoft)

Microsoft üzemeltetői képzések

Microsoft fejlesztői képzések (.NET, C#), Mobil fejlesztés, Java-képzések, Front-end képzések, Szoftverfejlesztés támogatás, Szoftvertesztelés

IT tanfolyami megoldások, testreszabott tanfolyamok (Oracle, VMware, Cisco, Linux)

Office tanfolyamok, irodai szoftverhasználat, nyelvi képzés, Agile®, Scrum

IT vezetői képzések