Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal Office Komplex Üzleti Elemző Program Office alapokon

A legendás Komplex Üzleti Elemző sorozat Microsoft Office alapokon

Az üzleti folyamatok során, minden pillanatban óriási mennyiségű adat keletkezik és zúdul ránk, halad keresztül kezeinken, számítógépeinken. A megfelelő statisztikai, analitikai módszerek alapján, a minden eszközön megtalálható Microsoft Excel segítségével bármilyen mennyiségű adatot könnyen lehet kezelni.

Saját fejlesztésű programunk a döntéstámogató, analitikus megoldásaink az adatkezelési folyamat minden állomásához hatékony segítséget kínál az adatforrás elemzésétől a riportok publikálásáig.

Az 1 napos (8 tanórás), részben egymásra épülő tréningmodulokból tetszés szerint állítható össze az elemzéssel, üzleti döntéstámogatással foglalkozó csapat számára célzott hatékonyságnövelő program.

Minden program modul angol nyelven is igénybe vehető.

1. Haladó adatfeldolgozás Excel-ben – 1 nap (8 tanóra)

A tréning célja az Excel haladó szintű eszközeinek a bemutatása, amelyeket nagy mennyiségű adatok kezeléséhez és elemzéséhez használhatunk, illetve megkönnyítik a mindennapi munkavégzést óriás Excel táblázatokkal.

 • Adatok, rekordok, adatstruktúrák
 • Logikai és összegző függvények kombinált alkalmazása
 • Kereső- és adatbázis függvények használata
 • Tömbfüggvények használata és előnyei
 • Nevek, dinamikustartomány és Excel tábla: előnyök és hátrányok
 • Adatbevitel beállításai (érvényesítés, védelmi megoldások, űrlapok)
 • Adattáblák speciális szűrései
 • Adattisztítás, hibakeresés
 • Pivot tábla készítése több táblázatból
 • Pivot tábla számítások (csoportosítás, számított mező és tétel)
 • Haladó Pivot tábla ismeretek (OLAP Pivot táblák kezelése, kocka függvények használata)

2. Excel és/vagy Access, avagy mikor és hogyan használjunk adatkezeléshez célszerszámot? – 1 nap (8 tanóra)

A modul célja, hogy a hallgató meg tudja találni az adott probléma megoldásához a leghatékonyabb eszközt, és ne kelljen lassú, munkaigényes kerülőutakra fecsérelnie munkaidejét. A képzést elsősorban azok számára ajánljuk, akik óriási adathalmazokkal dolgoznak, vagy nagyon összetett lekérdezési igényeket kell megvalósítaniuk, úgy hogy a riportkészítés során ne kelljen megküzdeniük az Excel cellastruktúra korlátaival.

 • Az Excel és az Access adattárolási koncepciója közötti különbségek
 • Mező, rekord, tábla, kapcsolat
 • Adatok csatolása és importálása Excelből
 • Van egyszerűbb út az adatok összehozására, mint a Vlookup (Fkeres)?
 • Bonyolult lekérdezések készítése
 • Pivot kimutatások és kimutatás-diagramok az Accesben, valamint Accesből az Excelben
 • Word körlevél helyett szabad felépítésű jelentések fedő- és záró lapokkal Accesben

3. Adatmodell építése PowerPivot használatával – 1 nap (8 tanóra)

A modul célja a hallgató bevezetése a Microsoft PowerPivot használatába. A PowerPivot mint egy „self-service BI” megoldás használatával az Excel képes akár 100 millió rekord (sor) kezelésére és gyorsabb elemzésére egy- vagy akár több táblázatban elérhető adatokkal. Az program végére a felhasználó megtanulhatja a PowerPivot kezelésének alapjait és azt, hogy hogyan építsen olyan adatmodellt, amellyel hatékonyan elemezheti az adatokat önállóan az Excel használatával.

 • MS Query: adatok lekérdezése MS Access vagy más MS Excel táblákból
 • PowerPivot bevezetés
 • Excel Pivot tábla vs. PowerPivot, többtáblás lekérdezések
 • Adatok ábrázolása, táblák, kapcsolatok megjelenése PowerPivot-ban
 • Alapvető számítások és függvények PowerPivot-tal (DAX intro)
 • Adatok publikációja (pl. SharePoint)
 • Adatbetöltés több forrásból (Access, SQL Server)
 • Adatelemzési és riportolási lehetőségek
 • Adatbetöltés PowerQuerry-vel

4. Adatmodell építése PowerPivot és DAX nyelv használatával – 1 nap (8 tanóra)

A tréning során a hallgató részletesebben megismerkedik az Excel „self-service BI” eszközökkel így a PowerPivot bővítménnyel és elemzések hatékony programnyelvével a DAX nyelvvel. Az előző modul anyagára építve, a hallgató megismeri a DAX nyelv használatát annak érdekében, hogy még magasabb szintű elemzéseket végezhessen az adatmodellben.

PowerPivot és DAX nyelv bevezetés

 • Adatmodell felépítése és lekérdezések (sorok, oszlopok szerint)
 • FILTER, ALL, ISFILTERED, ISCROSSFILTERED, VALUES használata
 • CALCULATE használata
 • DAX dátum függvények
 • Hierarchiák használata
 • Riportok készítése

5. Professzionális adatelemzés Excel-ben – 1 nap (8 tanóra)

A program célja az Excel adatelemző eszközeinek bemutatása kimondottan pénzügyi, üzleti elemző, menedzsment és kontrolling területen dolgozók részére. Az oktatás során bemutatásra kerülnek az Excel pénzügyi függvények, egy- ill. többváltozós pénzügyi modellek, illetve a modellek elemzéséhez használt Excel eszközök pl. Esetvizsgálat, Célérték keresés, Solver és Adattábla használata.

 • Pénzügyi függvények, problémák
 • Üzleti tevékenységek és modellek
 • Egy- és többváltozós pénzügyi modellek (cashflow jellegű)
 • Sensitivity analysis
 • Modell összeállítása: független változók, konstansok, üzleti logika beépítése, felhasználói felület elkészítése
 • Modell elemzés: Scenario manager, Goal seek, Solver, Data table 

6. Adatelemzés Excel-ben statisztikai eszközök használatával – 1 nap (8 tanóra)

Mélyebb elemzések az Excel statisztikai függvényei használatával lehetségesek, így a tréning bemutatja a statisztikai módszertanok és leíró statisztikai elemek alkalmazását Excel-ben. A tanfolyam betekintést ad az Excel Data Analysis Pak használatába, így megismerve az intervallumbecslés, hipotézis és trendszámítások, egyéb statisztikai számítások elvégzését Excel-ben, gyakorlatias példákon keresztül.

 • Statisztikai módszertanok
 • Leíró statisztika elemei: középértékek, szélsőértékek, adatok ábrázolása (pld. Box Jenkins)
 • Minta és populáció, minta mérete, mintavétel
 • Intervallumbecslés, középértékek becslése, minták összehasonlítása
 • Hipotézis vizsgálat
 • Regresszió- és trendszámítás
 • Trendelemzés, időbeli adatsorok elemzése, adatok simítása
 • T-teszt, Chi Square stb.
 • MS Excel: Data Analysis bővítmény (Analysis Toolpak)

7. Excel Dashboard és riportok készítése – 1 nap (8 tanóra)

A riport és dashboard fogalma gyakran ugyanazzal a jelentéssel bír üzleti felhasználók számára, azonban két eltérő fogalommal állunk szemben. Az tréning bemutatja milyen a jó riport és mi is a riport célja, megtanítja a hallgatók részére a riport készítéséhez szükséges Excel eszközök (és egyéb Office alkalmazásokkal pl. PowerPoint és Word) kombinált használatát. Bemutatásra kerül miben más egy dashboard és hogyan javasolt elkészítenünk Excel-ben. A résztvevők megtanulják, hogyan válogassák külön a lényeges és jelentéktelen adatokat, továbbá a megfelelő riport és/vagy dashboard használatával hogyan jutassák az információt célba.

 • Dashboard és riport készítés alapelvek és bevezetés
 • Alapvető Excel vizualizációs technikák (egyéni adatformátumok, értékgörbék, feltételes formázás, táblázatok, vezérlők)
 • Diagramok grafikonok használata: egyszerűbb és speciális diagramok készítése használata, Kör-hasáb diagram, többdimenziós diagramok, Gantt diagram, vízesés diagram, mekko diagram Excel és ThinkCell alkalmazásával
 • Kimutatástábla és kimutatásdiagram (pivot) és a szeletelők alkalmazása
 • Excel objektumok megjelenítése egyéb office programokban (Pl. Word, PowerPoint), csatolások és automatikus frissítések beállítása
 • Makrók használata riportok frissítéséhez

8. Beszámoló készítése PowerPoint-ban – 1 nap (8 tanóra)

A program során a hallgatók megismerik hogyan lehetséges az elkészített riportokat és dashboard-okat használni annak érdekében, hogy kész beszámolóként egy szöveges anyag vagy egy prezentáció során megállja helyét. Az oktatás részben a PowerPoint megismerését is tartalmazza, így a hallgatók a tanfolyam elvégzésével magabiztosan kezelik a PowerPoint bemutató készítő eszközt.

 • Haladó grafikonok készítése
 • Az Excel és az PowerPoint kapcsolata: áttekintés
 • Képek, táblázatok beillesztése, formázása és használata a céltól függően
 • Automatizálási lehetőségek az Excel és az PowerPoint között
 • Mikor egy ábra többet ér, mint 10 oldal: diagramok, folyamatábrák, üzleti modellek
 • Leggyakoribb üzleti modellek rövid áttekintése: folyamat ábrák, Porter-féle elemzések, ok-hatás elemzés, kölcsönhatásháló, Pareto diagram, Stakeholder elemzés, Gantt diagram stb.
 • Leggyakoribb hibák, problémák diagramok készítésekor

Riportok prezentációja szóban és írásban – készségfejlesztő modul – javasoltan 2 nap

A program célja, hogy a résztvevők riportjaikat fókuszált és hatékony prezentáció formájában tudják bemutatni szóban vagy írásban. A rendkívül gyakorlatias program során esettanulmányokon és a legjobb gyakorlatok bemutatásán keresztül azonnal hasznosítható tapasztalatokat szeretnek a előkészületektől a figyelem fenntartásán keresztül az előre mutató lezárási technikákig.

 • A prezentáció megfelelő előkészítésére
 • A fókusz és közönség specifikus célok tudatosítása
 • A releváns tartalom ügyfél és üzenetközpontú felépítésére
 • A figyelemfelkeltő kezdésre – hiteles és pozitív első benyomásokra
 • Az előadás előremutató lezárására, további lépések meghatározására

9. Hozzunk ki többet a bemutatóból: think-cell alkalmazása PowerPoint-ban – 1 nap (8 tanóra)

A tréning megismerteti a hallgatókat a Microsoft PowerPoint egy bővítményével a think-cell bővítménnyel és annak alkalmazásával. A Think-cell segítségével tovább fejleszthető a PowerPoint bemutató, így számos mutatóérték és trendvonal alkalmazható diagramok esetén, PowerPoint-ban és Excel-ben nem használt diagramok (pl. Gantt diagram, vízesés diagram, mekko diagram, stb.), és számos egyéb újdonság megismerésére van lehetőség, amely segítségével egyedivé tehetjük bemutatónkat.

 • Alapvető fogalmak, műveletek
 • Bemutató megjelenés, elrendezése
 • Diagrammok
 • Adatok Excel-ben

10. Az automatizálás alapjai – bevezetés a makrók világába – 1 nap (8 tanóra)

Az Excel makrók az automatizált munka egyik legfontosabb eszközei. A képzés során bemutatásra kerül, hogyan egyszerűsíthetjük, gyorsíthatjuk a munkavégzést makrók alkalmazásával. A résztvevők megismerik a makrók készítésének technikáit és megismeri a Visual Basic programnyelv alapjait, egyúttal képessé válik egyszerűbb feladatok algoritmizálására és programozására.

 • Excel makrók rögzítése és a rögzítés beállításai
 • Objektumorientált programozás alapjai
 • VBE felület bemutatása
 • Alapvető utasítások VBA nyelvben
 • Egyszerűbb programkódok készítése (adatok keresése, rendezése makrók használatával)

11. Makrók programozása – 1 nap (8 tanóra)

Visual Basic programnyelvet alapszinten már ismerő hallgatók részére nyújt a tanfolyam további tanulási lehetőséget a VBA makrók készítésében. Bonyolultabb szerkezetek, űrlapok, objektumok, vezérlők használatának megismerésére nyílik mód. A program egy iparági esettanulmány feldolgozása köré épül.

 • Bonyolultabb VBA kódok készítése
 • Hatáskör, értékátadás modulok között, osztálymodulok
 • Objektumok és objektumtulajdonságok programozása
 • Vezérlők használata és programozása
 • Űrlapok készítése

12. Visual Basic alkalmazások fejlesztése – 1 nap (8 tanóra)

A tréning célja hogy önálló VBA alkalmazást készítsenek a hallgatók. A tananyag elsősorban az előző két modulra épül, így az ott megtanult elméleti ismeretek gyakorlati hasznosítását mutatja be.

 • Event-ek VBA-ban
 • Excel bővítmény (add-in) készítése
 • Menüszalag testreszabása
 • Kapcsolat más alkalmazásokkal

13. Az Excel 2013 hasznos újdonságai – 1 nap (8 tanóra)

A képzés bemutatja az Excel 2013 újdonságait, elsősorban a PowerView, Inquire és az online elérhető alkalmazások használatával ismerteti meg a program résztvevőit. A PowerView használatával egyedi megjelenésű interaktív diagramok és grafikonok készítésére van lehetőség, míg az Inquire a munkafüzetek összehasonlításához és elemzéséhez használt eszköz. A tréning során egyéb Excel 2013 újdonságok is bemutatásra kerülnek.

Előzetes tudásszint, használt adatstruktúrák

A program erős, haladó Excel tudásra épül, online szintfelmérő rendszerünk segítségével lehetőség van a képezendő csapat előzetes mérésére, és ha szükséges néhány napos célzott, elkészítő, alapozó oktatások megszervezésére.

A komplex program előkészítésénél nem csak a folyamatokat és a résztvevők felkészültségét térképezzük fel, hanem elemezzük a használt adatstruktúrákat is, így a képzéseken nem hasonló, hanem ugyanolyan formátumú adathalmazokkal dolgozhatnak a felhasználók, így az új ismeretek adaptációja még gyorsabb és teljesebb lesz.

Microsoft Excel verziók

A programot elsősorban Excel 2010-es verziót használó szakembereknek ajánljuk, a PowerPivothoz kapcsolódó tudásterületekkel foglalkozó modulok minimum az Excel 2010-es környezetben dolgozó munkatársak számára elérhető, a korábbi verziók ezt a kiegészítést nem tudják kezelni.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...