Adaptív tréningek
Individuális fejlődés
Az em­be­ri faj e­vo­lú­ci­ós si­ke­ré­hez je­len­tős mér­ték­ben já­rult hoz­zá, hogy hü­velyk­uj­ju­kat be­fe­lé tud­ták for­dí­ta­ni, így ké­pes­sé vál­tak ar­ra, hogy meg­fog­ja­nak dol­go­kat. En­nek a ké­pes­ség­nek a ki­hasz­ná­lá­sa ve­zet­te el ő­ket esz­kö­zök lét­re­ho­zá­sá­hoz és hasz­ná­la­tá­hoz.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Office 2010 és 2013 átállás megoldások Office 2010 és 2013 átállás megoldások

Mi már végig­gon­dol­tuk! Tud­jon meg többet Office ver­zió­vál­tást tá­mo­ga­tó meg­ol­dá­sa­ink­ról!

További információ

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások Irodai szoftverhasználat Irodai szoftverhasználat

Irodai szoftverhasználat

Napjaink munkahelyein vegyesen találhatóak a szoftvereket (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Lync, Webex, Skype stb.) könnyedén kezelő digitális bennszülöttektől a teljesen analóg világban szocializálódott bevándorlókig minden szintű számítógép használó, ezért a munkatársak ismeretei heterogének. A mindennapi munka ma már elképzelhetetlen szoftveres eszközök nélkül, melyeknek kifinomult lehetőségeinek kihasználásában jelentős üzleti, fejlődési potenciál rejtőzik.

A munkafolyamatok jelentősen gyorsíthatóak például az Excel programozásával és más intelligens megoldásokkal, minőségük, átláthatóságuk, kiszámíthatóságuk növelhető a felhasználók szoftverkezelési készségének fejlesztésével.

A jobb minőségű szoftveres munkavégzés, jobb minőségű adatokat, pontosabb riportokat eredményez, melyek alapján a megfelelő analitikai statisztikai eszközök segítségével jelentősen támogatható a döntéshozatal, ezáltal sikeresebb lesz a szervezet.

Office programok kezelése - alapképzések

Szinte minden munkahelyen a Microsoft Office program valamely változatát használják a munkatársak. A dolgozók stabil, magabiztos Excel felhasználói tudása ma már alapvető elvárás, csakúgy, mint a többi irodai szoftver, a Word, az Outlook vagy PowerPoint készségszintű kezelése.

Tapasztalataink szerint a munkatársak számára tudáshomogenizáló alapképzéseket érdemes szervezni, melyeket rendszeres időközönként gyakorlat központú továbbképzésekkel érdemes támogatni, kiemelten a táblázatkezelés területén.

A képzési folyamatot rugalmas megoldásainkkal komplex módon a szintfelméréstől az értékelésig segíteni tudjuk, nem jelent problémát a párhuzamos vagy az idegen nyelvű oktatás sem. Kis létszámú csoportok vagy elfoglalt vezetők számára szuper intenzív konzultációs megoldásokat javasolunk.

További információk, oktatott verziók, részletes tematikák

Munkakörökhöz illesztett Office tréningek

Bár a szervezet legnagyobb része ugyanazzal az irodai programcsomaggal dolgozik, a más munka és feladatkörben dolgozók mégis teljesen más funkcióit használják ezeknek a szoftvereknek. Ez a felismerés vezetett minket ahhoz, hogy az irodai szoftverek felhasználói alapképzésére épülő egyedi megközelítésű programokat dolgozzunk ki, ahol nem csak a résztvevők mindennapos munkáját segítő tudást, hanem a munkavégzést egyszerűsítő, gyorsító, programozott eszközöket és ezek használatát segítő gyakorlatot biztosítunk a felhasználók számára.

Néhány olyan csoport, melyek képzésében komoly tapasztalatunk van:

 • Pénzügy, kontrolling
 • Értékesítők
 • Értékesítési asszisztensek
 • Termékoldali menedzsereknek
 • CRM felhasználók

A képzést megelőzően, minden esetben felmérjük a célcsoport tudását (belső körülmények) és az általuk végzett munkafolyamatokat (külső körülmények), ez alapján szabjuk testre a fejlesztési programot. Igény esetén, bármilyen tipizálható munkakörhöz egyéni tudás- és eszközrendszert fejlesztünk.

Riportok készítése
(analízis és döntéstámogatás)

Az üzleti folyamatok során, minden pillanatban óriási mennyiségű adat keletkezik és zúdul ránk, halad keresztül kezeinken, számítógépeinken. A megfelelő statisztikai, analitikai módszerek alapján, szoftveres eszközök segítségével bármilyen mennyiségű adattal könnyedén el lehet boldogulni.

A döntéstámogató, analitikus megoldásaink az adatkezelési folyamat minden állomásához hatékony segítséget kínál az adatforrás elemzésétől a riportok publikálásáig.

 • Adatforrás elemzés
 • Nagy adattömeg mozgatása
 • Adatok szűrése
 • Adatmodellek és adatelemzés
 • Statisztikai módszertanok
 • Business Intelligence (BI) megoldások
 • Analitikai képességek fejlesztése
 • Automatizálási lehetőségek
 • Riportkészítés
 • Riportok bemutatása, publikálása

A képzések előkészítésénél nem csak a folyamatokat és a résztvevők felkészültségét térképezzük fel, hanem elemezzük a használt adatstruktúrákat is, így a képzéseken nem hasonló, hanem ugyanolyan formátumú adathalmazokkal dolgozhatnak a felhasználók, így az új ismeretek adaptációja még gyorsabb és teljesebb lesz.

A legendás Komplex Üzleti Elemző sorozat Microsoft Office alapokon

Az online vállalat

A változó gazdasági, társadalmi körülmények és a technológia általi lehetőségek miatt egyre nagyobb teret hódít az online munkaszervezés. A rugalmasabb időbeosztás és munkaszervezés egyszerre szolgálja a megváltozott munkaképességűek és a nők szülés utáni újbóli munkába állását, a környezetvédelmet és a szervezetek családközpontúságát.

Az online munkavégzés technológiai alapjai már korábban is rendelkezésre álltak, ma már kifinomult, felhasználóbarát eszközök (pl: Lync, Webex, SharePoint, Skype) széles tárháza áll rendelkezésre.

Az online munkaszervezésben rejlő lehetőséget azonban a résztvevő szereplők -ezen speciális eszközökön keresztüli- készségeinek a fejlesztésével lehet teljes mértékben kiaknázni. A megváltozott körülmények miatt egyedi, hiánypótló képzéssorozatot fejlesztettünk ki, hogy ügyfeleinket támogatni tudjuk az online munkaszervezés területen:

A képzéseket megelőzően a használt szoftveres eszközökön kívül az online munkavégzés teljes szervezeti folyamatát is feltérképezzük.

Skype coaching

Egy coaching sorozat óriási támogatást jelent egy vezetőnek, azonban a munkavégzés sajátosságai miatt sok esetben szinte lehetetlen megfelelő időpontot és helyszínt találni az ülésekre. Erre a kihívásra jelent megoldást speciális, videó telefonon keresztüli coaching megoldásunk, melyhez csupán egy laptopra és internetre van szükség.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...