VMware
Hagyományos Hagyományos
Azonosító VS-ICM6.5
Ár (nettó/fő) 399 000 Ft
Legjobb ár 299 000 Ft 
Hossz 40 óra (5 nap)
Indulási időpontok
 • 2018. január 15.  
 • 2018. február 05.
 • 2018. március 05.
 • 2018. április 09.
 • 2018. május 14.
 • 2018. június 25.
 • 2018. augusztus 06.
 • 2018. szeptember 03.
 • 2018. október 01.
 • 2018. november 12.

Figyelem!Figyelem!

Je­len­le­gi á­ra­ink ki­zá­ró­lag a 2018. feb­ru­ár 2-ig be­fe­je­zõ­dõ tan­fo­lya­mok­ra* ér­vé­nye­sek!

2018 feb­ru­ár­já­tól meg­vál­to­zik a VMware ok­ta­tá­si mo­dell­je és á­ra­zá­sa, a VMware ál­tal köz­pon­ti­lag meg­ha­tá­ro­zott egy­sé­ges tan­fo­lya­mi á­rak ke­rül­nek ki­a­la­kí­tás­ra a kö­zép-ke­let-e­u­ró­pa­i ré­gi­ó or­szá­ga­i­ban.

*A meg­hir­de­tett i­dõ­pon­tok nem je­len­te­nek a­u­to­ma­ti­kus in­du­lást, en­nek fel­té­te­le a kép­zé­sek ga­ran­tált i­ndí­tá­sá­hoz szük­sé­ges mi­ni­má­lis hall­ga­tó­i lét­szám meg­lé­te.
Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok Hivatalos VMware tanfolyamok Tanfolyam

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (VS-ICM6.5)

A VMware vSphere v6.5 infrastruktúra telepítése, konfigurálása és menedzselése

A tanfolyam célja

A tanfolyam célja:

Ez az öt napos, gyakorlatokban gazdag tanfolyam a vSphere 6.5 / vCenter 6.5 telepítési, konfigurációs és kezelési feladatait mutatja be. A kurzust elvégzett hallgatók magabiztos tudással láthatnak hozzá vSphere infrastruktúrák üzemeltetéséhez.

A képzés által érintett technológiák-funkciók az alábbi pontokban foglalhatók össze:

  • SDDC –software-defined datacenter - ismertetése
  • vSphere komponensek és funkcióik áttekintése
  • ESXi kiszolgálók telepítése
  • A VMware vCenter Server Appliance telepítése
  • ISO állományokat tároló helyi content library-k kialakítása
  • Virtuális gépek létrehozása
  • A vCenter Server architektúrája
  • ESXi kiszolgálók kezelése vCenter Server segítségével
  • A vSphere infrastruktúra kezelése vSphere Host Client, illetve vSphere Web Client használatával
  • Virtuális hálózatok konfigurációja standard vSwitch alkalmazásával
  • Különféle tároló-technológiák kezelése vSphere vCenter-ből (VMFS, NFS, iSCSI és RDM)
  • FC és VMware vSAN funkciók áttekintése
  • Virtuális gépek, Sablonok, Klónok és Snapsthot-ok kezelése
  • vAPP-ok létrehozása és klónozása
  • Virtuális gépek mozgatása vMotion segítségével, Storage vMotion alkalmazása
  • Erőforrások felhasználásának követése és kezelése
  • Erőforrás problémák felderítése és megoldása esxtop használatával
  • VMware vSphere High Availability és Fault Tolerance funkciók kezelése
  • Virtuális gépek mentése és replikációja VMware vSphere Replication és VMware vSphere Data Protection termékekkel
  • Skálázási lehetősége vSphere DRS segítségével
  • ESXi kiszolgálók frissítése a VMware vSphere Update Manager szoftver használatával

  Célközönség, elvárások

  • Rendszermérnökök, rendszeradminisztrátorok
  • Rendszeradminisztrátori alapismeretek Microsoft Windows vagy Linux rendszerekben
  • Szükséges előképzettség

   Windows Server vagy Linux/UNIX operációs rendszer üzemeltetési ismeretek és gyakorlat, alapvető virtualizációs és storage fogalmak ismerete. Mivel a tananyagok angol nyelvűek, ezért alapfokú, dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.

   Tanfolyami tematika

   Tematika

   Modul 1 – Tanfolyam bevezető

   • Tanfolyam indító
   • A tanfolyam célja
   • Megszerezhető VMware minősítések ismertetése

   Modul 2 – Software-Defined Data Center

   • Bevezetés a virtuálizációba
   • Fizikai adatközpontok általános leírása
   • vSphere komponensek
   • vSphere alapú Felhő infrastruktúrák
   • ESXi és vCenter áttekintése

   Modul 3 – Virtuális Gépek létrehozása

   • Bevezetés a Virtuális gépek világába
   • Virtuális gépek állományai
   • Virtuális hardware összetevők
   • VM-ek létrehozása
   • A VMware Tools szerepe
   • Különféle virtuális diszk-típusok

   Modul 4 – vCenter Server

   • A vCenter Server architektúrája
   • vCenter Server Appliance- telepítési és konfigurációs feladatok
   • A vSphere Web Client használata
   • A vCenter jogosultságrendszere
   • A vCenter HA architektúrája

   Modul 5 – Virtuális hálózatok kezelése

   • Standard vSwitch-ek ismertetése, létrehozása és kezelése
   • Hálózati terhelés-elosztási lehetőségek
   • Standard és Distributed vSwitch-ek összehasonlítása
   • TCP/IP stack-ek ESXi kiszolgálókban
   • VLAN-ok kialakítása standard vswitch-eknél

   Modul 6 – Virtuális tárolók kezelése

   • Tárolási technológiák és eszközök ismertetése
   • FC, iSCSI és NFS tároló protokollok konfigurálása az ESXi kiszolgálón
   • VMFS datastore-ok kialakítása és adminisztrációja
   • A VMFS 6.5 újdonságai
   • VMware Virtual SAN tároló áttekintés
   • VM-ek adatok titkosítása

   Modul 7 – Virtuális Gépek kezelése

   • Új VM-ek létrehozása sablonok és klónok alkalmazásával
   • Virtuális Gépek beállításai
   • Virtuális Hardware frissítése 12-es verzióra
   • VM-ek eltávolítása
   • vMotion és Storage vMotion segítségével történő migráció
   • Snapshot-ok kialakítása és kezelése
   • vAPP-ok létrehozása, klónozása és exportálása
   • Content Library típusai és felhasználásának lehetőségei

   Modul 8 – Erőforrások kezelése és nyomon követése

   • CPU és memória virtualizációs koncepciók
   • Memória túlfoglalás és visszavételi lehetőségek
   • Resource Pool-ok jellemzői
   • Erőforrás felhasználás nyomonkövetése
   • Riasztások kialakítása
   • Reservation/Limit/Share koncepciók ismertetése
   • Grafikonok készítése
   • Teljesítmény-elemzés esxtop segítségével

   Modul 9 – vSphere HA, Fault Tolerance és adatvédelemi lehetőségek

   • A vSphere HA architektúra
   • vSphere HA cluster-ek kialakítása és kezelése
   • A vSphere HA haladó beállítások
   • Indítási sorrend meghatározása
   • HeartBeat hálózat és tárolóelemek
   • Bevezetés a Fault Tolerance funkcióba
   • FT aktiválása virtuális gépeken
   • FT és vSAN kapcsolata
   • vSphere Replication áttekintése
   • Virtuális gépek mentése és visszaállítása vSphere Data Protection alkalmazásával

   Modul 10 – vSphere DRS

   • A vSphere DRS előnyei
   • A vSphere DRS cluster kialakítása
   • Taszítási és vonási szabályok
   • A Predictive DRS ismertetése
   • DRS és HA funkciók együttes működése

   Modul 11 – Update Manager és kiszolgáló üzemeltetés

   • Az új, vCenter-be épített Update Manager áttekintése
   • Javítás-alapszintek definiálása
   • Host Profile funkcióval elért konfiguráció azonosság
   • ESXi kiszolgálók frissítése
Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
E-learning
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...