Office

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Oktatási módszertanunkOktatási módszertanunk

Oktatásaink felépí­té­sé­ről, mód­szer­ta­ni esz­kö­ze­ink­ről, szín­vo­nal mé­ré­si fo­lya­ma­tunk­ról itt ol­vas­hat bő­vebben!

Skip Navigation LinksFőoldal Office Tanfolyam

Tanuljunk táblázatkezelést

A tanfolyam célja

A program célja, hogy a számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek a komplexebb, felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz gyakorlottan tudják használni a táblázatkezelési szoftvereket, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, erősítve a munkaerő-piaci lehetőségeit.

Szükséges előképzettség

Az informatikai írástudás társadalmasítása érdekében a képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek, vagy csak alapszinten a táblázatkezelési szoftverek ismeretével.

Tanfolyami tematika

A táblázatkezelői programozói környezet áttekintése

 • A fejlesztői környezet részei, felépítése, védelmi beállítások
 • Alapvető eszközök és funkciók
 • Modul fogalma, készítése

Programozási alapismeretek:

 • A programozási nyelv áttekintése, szintaxisok, általános tudnivalók
 • Konstansok, változók, változók deklarálása (szám, sztring, egyéb)
 • Alapvető utasítások és használatuk
 • Feltételes elágazások fajtái és használatuk
 • Ciklusok fajtái és használatuk

Függvények és eljárások:

 • Függvények és szubrutinok fogalma, fajtái, felépítése
 • Beépített függvények használata
 • Függvények és eljárások írása, deklarálása, hívása
 • Függvények egymásba ágyazása

Az Office objektumok és objektum modellek áttekintése:

 • Technológiai háttér
 • Objektumhierarchia
 • Alkalmazás objektum
 • Gyűjtemények és használatuk
 • Munka objektumokkal gyűjteményekben (munkafüzet, munkalap, tartomány, cella)
 • Tulajdonságok és metódusok

Egyszerűbb programok írása és tesztelése:

 • A tanultak alkalmazása egyszerű példaprogramokon
 • Program fordítása, futtatása
 • Program hibakeresése, programhibák felderítése, javítása
 • Jellemzőbb hibák kiküszöbölése
 • Program mentése

Programozási alapismeretek áttekintése:

 • Változók, tömbök
 • Hibakezelési megoldások

Függvények és eljárások áttekintése

Az Office objektumok és objektum modellek áttekintése

 • Technológiai háttér és objektumhierarchia
 • Alkalmazás objektum
 • Gyűjtemények és használatuk
 • Munka objektumokkal gyűjteményekben
 • Tulajdonságok és metódusok
 • Események fajtái és kezelésük

Űrlapok és vezérlők

 • Űrlapok és vezérlőelemek fogalma
 • Forms/Űrlap elemek használat és önálló felhasználói felület elkészítése táblázatkezelői környezetben

Programok írása és tesztelése

 • Teljes automatizálási példa, a tervezéstől a megvalósításig (hetente változó adatokon alapuló diagram készítése, állományok megnyitása automatikusan, adatok összesítése makróval, pivot tábla frissítésének automatizálása stb.)

 

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
E-learning
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...