Vezetői képzések

Tanfolyami információk Tanfolyami információk

Je­lent­ke­zés e­lőtt kér­jük, fi­gyel­me­sen ol­vas­sák el tan­fo­lya­mi fel­té­te­le­in­ket és a kép­zé­sek­hez szük­sé­ges e­lő­is­me­re­te­ket, le­bo­nyo­lí­tá­si tud­ni­va­ló­kat.

Tanfolyami feltételek
Hol talál minket?
Keresse munkatársainkat!

Jelentkezés Jelentkezés

A tan­fo­lyam­ok meg­hir­de­tett i­dő­pont­ja­i­ra az e­gyes tan­fo­lya­mi le­í­rá­sok ol­da­lá­ról vagy le­tölt­he­tő je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel on­line re­giszt­rál­hat. Test­resza­bott kép­zés e­se­tén kér­jük, ke­res­se mun­ka­tár­sa­in­kat!

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Skip Navigation LinksFőoldal IT tanfolyamok és IT vezetői tanfolyamok ITIL® szimuláció és ITIL® tanfolyamok szimulációval

Miért válassza a Training360 ITIL® szimulációs képzését?

ITIL® szimuláció, ITIL® tanfolyam

Az IT szolgáltatás-menedzsment és az ITIL® irányelvek alkalmazásának üzleti előnyei napjainkban már jól ismertek. Ezen előnyök eléréséhez talán az Ön cége is tervezi vagy már formálisan be is vezette az ITIL®-t vagy egyéb szolgáltatás-menedzsmentet támogató szabványt. Az igazi kihívást és sokszor a problémát ezen projektekben az ITIL® széleskörű gyakorlati bevezetése és az egyes cégszereplőkkel való elfogadtatása, és az ehhez szükséges gyakorlati tapasztalatok megszerzése jelenti.

Az ITIL® oktatások jelentős része száraz elmélet, ami sokszor unalmas, nehezen érthető és a megszerzett ismeretek a gyakorlatban azonnal nem alkalmazhatók. A cégvezetők alatti “ITIL® szereplők” sokszor ezen a téren képzetlenek, és nem értik meg a folyamatok lényegét és így elkötelezettségük is alacsonyabb. Ez nagy kockázatot jelent az ITIL® vagy más ITSM rendszerek bevezetésénél és hatékony használatánál.

A világ vezető üzleti szimulációs játékokat fejlesztő cégével, a G2G3-mal kötött szerződésünk alapján az ITIL® megismerésére és leghatékonyabb elsajátítására az ITIL® szimulációt kínáljuk ügyfeleinknek. A szimulációs játék a hagyományos ITIL® képzések ismeretanyagát és a tapasztalati úton történő tanulást ötvözi.

A szimuláció során játékos formában ismerhetik meg a résztvevők az ITIL® vagy más ITSM rendszer elméleti anyagát és annak gyakorlati felhasználását; a szimuláció fordulóin keresztül a valós életbeli helyzetekhez, feladatokhoz kapcsolódó, megoldásra váró szolgáltatás menedzsment problémákkal találkozhatnak. Az ITIL® szimuláció segítségével a megtanult ismeretanyag könnyebben és hatékonyabban rögzül a résztvevőknél, mint a hagyományos csak elméletre épülő képzés során.

További információkért töltse le ITIL® szimulációs tájékoztató anyagunkat!

A Training360 ügyfelei számára is elérhetővé teszi ezt a tanulási módot. A meghirdetett képzések mellett többféle oktatási csomagot és megoldást kínálunk egyedi formában is.

  • ITIL® Foundation, szimulációval: ezt a tanfolyamunkat elsősorban vezetők, IT vezetők számára ajánljuk, akik átfogó és alapos ismereteket szeretnének az ITIL®-ből, és az ITIL® folyamatok előkészítésében, tervezésében, stratégia kialakításában, és gyakorlati bevezetésében is részt fognak venni. A képzés az ITIL® Foundation vizsgára is segít felkészülni.

A szimuláció és az erre épülő képzések külön egyedi formában is elérhetők cégek számára, akár önállóan, akár testreszabott formában ITIL® tanfolyamaink vagy IT vezetői konzultációink részeként.

A további részletekért kérjük, keressék munkatársainkat, akik személyesen és a trénereinkkel együtt kimennek cégéhez a legjobb megoldás ismertetéséhez.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...