ITIL® v3 Foundation, szimulációval és extra online videós anyagokkal

ITIL-F

IT szolgáltatás-menedzsment alapok ITIL® segítségével, szimulációs játékkal és extra online videós anyagokkal

Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol

Az ITIL® egy, az informatikai világban úgymond közfelkiáltással kikiáltott, jelentős szakmai támogatottsággal bíró módszertan, mely az informatikai rendszerek üzemeltetésének legjobb gyakorlatát határozza meg. Az ITIL® bevált gyakorlatának átvétele és alkalmazása mindenkinek ajánlott, aki cége informatikai rendszerei és infrastruktúrája által szervezetének nyújtott szolgáltatások minőségét felügyelni és javítani akarja.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék az IT szolgáltatásmenedzsment fogalmát, építőelemeit, működését, az ITIL® nyújtotta ajánlás és megoldásokat, és ezek alapján képesek legyenek alapszinten IT szolgáltatás menedzsment megoldásokat (infrastruktúra, IT szolgáltatások és folyamatok, SLA menedzsment, minőségirányítás, ügyfélszolgálat, kapacitástervezés, verziókezelés, IT költségek kezelése, üzleti folytonosság biztosítás) tervezni és implementálni. A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők képesek lesznek IT szolgáltatás menedzsment folyamatok kiépítését vagy auditját alapszinten támogatni. A tanfolyam biztosítja a magasabb szintű, életciklus (Lifecycle) és képesség (Capability) szakirányú képzésekhez az előképzettséget, és egyben segít felkészülni az ITIL® Foundation vizsgára is.

Mi különbözteti meg a Training360 képzését a többi ITIL® képzéstől?

ITIL® Foundation tanfolyamunk több nagyobb egységre osztható: egy elméleti jellegű részre, egy szimulációs játékon alapuló gyakorlatorientált, ITIL® implementációs részre, mely a legjobb és leghatékonyabb tanulási módot bizosítja a résztvevőknek, és nagyban segíti az ITIL® készségszintű elsajátítását.

Ezen túlmenően a tanfolyamhoz kapcsolódóan további több órás online, magyar nyelvű videós anyaghoz adunk hozzáférést a résztvevőknek, melyek egyrészt összefoglalást adnak a képzésen elhangzottakról, másrészt a standard anyagon túl érdekes és hasznos ismeretet adnak át (pl. gazdaságossági számítások, szolgáltatás menedzsment a felhőben, ITIL® életciklus áttekintés, fejlesztési módszertanok) és vizsgafelkészítő tippeket is tartalmaznak. A videós anyag ideális későbbi ismétléshez és vizsgára való felkészüléshez is.

A képzés vizsgafelkészítő konzultációt is tartalmaz, és segít felkészülni az ITIL® Foundation vizsgára. A sikeres vizsga és minősítés 2 kreditpontot jelent a magasabb szintű minősítések megszerzéséhez. A képzés díja a hivatalos vizsgát nem tartalmazza, ez külön rendelhető meg.

A tanfolyam saját fejlesztésű magyar nyelvű jegyzetre épül. A tanfolyamhoz saját fejlesztésű anyagot, magyar-angol terminológiai szótárat, a vizsgához mintakérdéssorokat biztosítunk, és számos kiegészítő anyagot, valamint extra videós anyagot teszünk elérhetővé a résztvevők számára.

Csomag akció! Rendelje meg a képzést együttesen IT kockázatelemző menedzser és IT információ védelmi menedzser (biztonság auditor) tanfolyamunkkal, IT stratégiai csomagunk keretében, több százezer forint kedvezménnyel! További információk...

Kinek ajánljuk?

A képzések fő célcsoportját elsősorban vezetők, projektmenedzserek, IT vezetők, fejlesztési vezetők képezik, de ajánljuk rendszermérnökök, fejlesztőmérnökök, IT minőségirányítási szakemberek részére. A képzés kifejezetten hasznos lehet a termelési, pénzügyi, marketing osztályok munkatársainak is. Képzésünkön nemcsak a szállítói oldal képviselőit várjuk, hanem a beszerzői, megrendelői oldal reprezentánsait is, hiszen az ITIL® alkalmazásának egyik legfontosabb területe a nemzetközi tapasztalatok szerint a beszerzések területe.

A tanfolyam biztosítja a magasabb szintű, életciklus (Lifecycle) és képesség (Capability) szakirányú képzésekhez az előképzettséget, és egyben segít felkészülni az ITIL® v3 Foundation vizsgára is.

 • Az ITIL® működési környezete: vállalati stratégia, informatikai stratégia, az üzlet és az IT ideális kapcsolata
 • Az ITIL® és annak ISO-s változata: az ISO/IEC 20000 bemutatása
 • Szolgáltatásstratégia: az általános IT stratégia és a szolgáltatásstratégia; kapcsolódó pénzügyi vonatkozások, portfólió menedzsment, igénykezelés; kockázatmenedzsment alapok, üzleti kapcsolatok menedzselése (BRM)
 • Szolgáltatások tervezése: rendelkezésre állás, biztonság, szolgáltatásfolytonosság; szükséges informatikai kapacitások meghatározása; szolgáltatási szintek meghatározása, felügyelete; IT beszállítók kezelése, elvárások meghatározása
 • Szolgáltatás-bevezetés: kiadáskezelés; konfigurációmenedzsment; változáskezelés; eredményességi kritériumok vizsgálata, monitorozása
 • Szolgáltatás-üzemeltetés: incidens- és problémakezelés; hozzáférések kezelése, IDM; események kezelése
 • Ügyfélszolgálati tevékenységek
 • Folyamatos szolgáltatás-fejlesztés: szolgáltatások mérése, elemzése
 • Az ITIL® alkalmazása a gyakorlatban, best practice tanácsok
 • Vizsgafelkészítés támogatás
 • Bónusz témakörök online videós anyagban: ITILv3® életciklus; az ITIL® barlangrajz; a vállalati folyamatok szabályozása: folyamatmodellek, informatikai folyamatok meghatározása, folyamatok értékteremtése, bevételei – költségei; gazdaságossági megtérülési számítások, TCO, ROI; fejlesztési módszertanok (Ishikawa, 5 miért, SWOT, FMEA) áttekintése; IT szolgáltatás-menedzsment a felhőben

Az ITIL® szimulációs játék egyes fordulóin keresztül a résztvevők:

 • megismerik és alkalmazzák az ITIL® fő alkotóelemeit, jellemzőit és pozicionálásukat
 • megismerik az egyes jellemző szerepköröket, feladatokat, elvárásokat, az egyes szerepkörök kapcsolatát és ITIL folyamatok összefüggéseit
 • megismerik a szolgáltatás alapú gondolkodásmódot
 • megismerik a szolgáltatás-bevezetés elemeit és implementálásukat
 • megismerik a stratégiai tervezést és szolgáltatás-menedzsment tervezés lépéseit és azok fontosságát az egyes szinteken
 • megismerik a folyamatos szolgáltatás-fejlesztés fontosságát, jelentőségét

Az egyes kihívások teljesítése során a szimulációs játékot vezető trénertől és csoportokon belül is rengeteg gyakorlati, tapasztalati ismeretet, tippet és trükköt sajátíthat el, megismerheti az ITIL® folyamatokban való személyes erősségeit, gyengeségeit is, tesztelheti és fejlesztheti saját és munkatársai készségeit, képességeit az egyes folyamatokban; mindezt kötetlen, játékos formában!

Kapcsolódó vizsga: ITIL® Foundation (2011 edition), a tanfolyam díja a vizsga díját nem tartalmazza!

Korábbi IT vezetési, projektvezetési, üzemeltetési tapasztalat javasolt. Mivel a tananyagok egy része és a vizsga angol nyelvű, ezért legalább alapfokú dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. Az előadás magyar nyelven zajlik.