Információvédelmi kockázatelemző menedzser képzés (IT Risk Manager)

ITRISK

IT Risk manager tréning

Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2020.
március
23.
2020.
szeptember
28.

A tanfolyam célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalatuknál egyrészt menedzselni tudják, valamint szakszerű munkájukkal aktív részesei lehetnek a kockázatelemzési folyamatnak. A képzés folyamatszemléletű megközelítésén keresztül a résztvevők megismerhetik a kockázatok elemzésének, menedzselésének informatikai világban ismert és kevésbé ismert módszereit, és azok vállalati célok és folyamatok rendszerébe való illesztését, implementálását, gyakorlati hasznosítását és alkalmazását.

A tanfolyamot informatikai kockázatelemzéssel megbízott munkatársak, biztonsági vezetők, IT vezetők, projektvezetők, minőségirányítási szakemberek számára ajánljuk, de IT üzemeltetők számára is hasznos. A képzés külső, hivatalos kockázatelemzési auditálási tevékenységre nem készít fel, elvégzése külső kockázatmenedzsment auditra nem jogosít fel.

A képzés utolsó napján a résztvevők az oktató által összeállított záróvizsgán vehetnek részt, és sikeres teljesítést követően a Training360 által kiadott Információvédelmi kockázatelemző menedzser oklevelet szerezhetnek. A témához kapcsolódóan elérhető az EXIN angol nyelvű Management of Risk (MoR) Foundation vizsgája is, de erre a képzés csak részben készít fel, külön vizsgafelkészülés javasolt. Az EXIN vizsgadíját a tanfolyami csomag nem tartalmazza, az aktuális árakkal kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Csomag akció! Rendelje meg a képzést együttesen ITILv3 Foundation és IT információvédelmi menedzser (biztonság auditor) tanfolyamunkkal, IT stratégiai csomagunk keretében, több százezer forint kedvezménnyel! További információk...

 • Kockázatkezelési alapfogalmak ismerete (vagyonelemek, kockázat, kárérték, bekövetkezési valószínűség, kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés, kockázatmenedzsment, bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás)
 • Nemzetközileg elfogadott kockázatelemzési módszerek, ISO és COBIT alapú kockázatkezelési módszerek, ITIL alapú kockázatkezelési módszerek
 • A vállalati stratégia – informatikai stratégia – kockázatmenedzselési stratégia meghatározása
 • A vállalati működést befolyásoló kockázatok: üzleti kockázatok (pénzügyi, stratégiai, szabályozási), működési kockázatok, informatikai kockázatok
 • Védendő értékek meghatározása: üzleti értékek meghatározása, vagyonelemek azonosítása, vagyonelemek értékének meghatározása
 • Veszélyek fajtái és azonosításuk
 • Bekövetkezési valószínűségek becslése, elemzése
 • Üzleti intelligencia és adatbányászati módszerek alkalmazása a kockázatelemzés során
 • Vállalati folyamatok kockázatainak meghatározása
 • Informatikai projektek kockázatai és menedzsmentjük
 • Kockázatmenedzselési módszerek, bevált módszertanok (pl. FMEA, PDCA, 5 miért)
 • Kockázatcsökkentés technikai lehetőségei: kárérték csökkentése, bekövetkezési valószínűség csökkentése, veszély fennállásának csökkentése
 • Üzletmenet folytonosság
 • A kockázatok kommunikációja: vezetői részvétel, együttműködés, dolgozói tudatosság, IT szolgáltatás-menedzsment kiépítése
 • Humán kockázatok, veszélyek kezelése
 • Kockázatmenedzsment a gyakorlatban: egy képzeletbeli kockázatelemzés végrehajtása

Kapcsolódó vizsga: a képzés utolsó napján a résztvevők az oktató által összeállított papíralapú záróvizsgán vehetnek részt, és sikeres teljesítést követően a Training360 Kft. által kiadott Információvédelmi kockázatelemző menedzser záróvizsga bizonyítványt szerezhetnek (a képzés egyébként látogatási bizonyítvánnyal zárul). A témához kapcsolódóan elérhető az EXIN angol nyelvű Management of Risk (MoR) Foundation vizsgája is, de erre a képzés csak részben készít fel, külön vizsgafelkészülés javasolt. Az EXIN vizsgadíját a tanfolyami csomag nem tartalmazza, az aktuális árakkal kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Általános információ technológiai, hálózati és biztonsági alapismeretek. Korábbi vezetői tapasztat és gyakorlat, valamint üzemeltetői ismeret előny. Az ITIL-F tanfolyam elvégzése vagy ismeretanyaga hasznos. Egyes forrásanyagok angol nyelvűek lehetnek, ezért alapfokú dokumentumolvasás szintű angol nyelvismeret javasolt, de nem szükséges.