E-learning

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Office 2010 és 2013 átállás megoldások Office 2010 és 2013 átállás megoldások

Mi már végig­gon­dol­tuk! Tud­jon meg többet Office ver­zió­vál­tást tá­mo­ga­tó meg­ol­dá­sa­ink­ról!

További információ

Egyedi e-learning tananyagfejlesztésEgyedi e-learning tananyagfejlesztés

Egy minőségi e-lear­ning tan­anyag ha­té­kony és gaz­da­sá­gos ok­ta­tá­si for­ma le­het, fő­leg egy na­gyobb szer­ve­zet­nél. Egy mi­nő­sé­gi e-lear­ning tan­anyag.

További információ

E-learning megoldások bevezetéseE-learning meg­oldá­sok bevezetése

Van az Ön munka­he­lyén ok­ta­tá­si ke­ret­rend­szer? Ér­dek­lőd­nek az e-lear­ning tech­no­ló­gia iránt?

További információ

E-learning és környezetvédelem E-learning és környezetvédelem

Az elektronikus ok­ta­tá­si tech­no­ló­gi­ák al­kal­ma­zá­sa je­len­tős ha­tás­sal van az Ön válla­la­ta, mun­ka­he­lye kör­nye­zet ter­he­lő ha­tá­sá­ra!

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal E-learning Office 2010 e-learning

ÚJ! Office 2013 e-learning

További részletek

Office 2010 e-learning

Office 2010 e-learning tananyagaink videó alapú, önálló tanulásra és vegyes (blended learning) tanuláshoz is kiválóan felhasználható tananyagok, melynek tartalma esszenciális, vállalati környezetben aktívan dolgozó Office trénereink több, mint 100 emberévnyi oktatási tapasztalataira épül.

Sok tízezer óra Office oktatás legnépszerűbb, legkeresettebb témái ezekben az elektronikus tananyagokban feladatközpontú megközelítésben érhetőek el, így azonnal használható tudást képesek rendkívül rövid idő alatt átadni a felhasználóknak.

Már mindenki számára elérhető a tananyag egy-egy fejezetének demó leckéje! Kíváncsi hogy működik tananyagunk? Kattintson annak az irodai szoftvernek a logójára, amely a legjobban érdekli, és már részese is lehet az elektronikus tanulás új dimenziójának!

A demó egy-egy teljes értékű témát tartalmaz. (A tökéletes megjelenítéshez minimum Internet Explorer 8, Flash Player 10.1 szükséges. Az oktatófilmek narrációt is tartalmaznak, ezért javasolt a hangszóró/fejhallgató használata.)

Office 2010 e-learning tananyag

A tananyag első modulja önálló termékként is elérhető, az Office 2010-re való átállás után a számítógép birtokbavételét könnyítő eszközként ajánljuk a szervezet minden számítógép használójának! További részletek...

A második modul a legnépszerűbb Office szoftverekkel való munkában növeli jelentősen a felhasználók hatékonyságát (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access), a harmadik modul pedig biztosítja, hogy Ön is részese legyen a csoportmunkát támogató eszközök (SharePoint, Office 365. Lync) sikerének!

Az Office 2010 e-learning tananyagok tulajdonságai:
  • rendkívül szemléletes, videó alapú, narrációval és felirattal is ellátott
  • egy-egy téma rövid idő alatt elsajátítható, munka mellett egy hét, aktívan egy hétvége alatt kényelmesen feldolgozható
  • a témák anyaga képekkel illusztrált, szöveges formátumban is elérhető (ami nyomtatható)
  • bármilyen oktatási keretrendszerbe illeszthető, de nem szükséges a használathoz
  • letölthető mintafájlok segítségével az egyes feladatok a felhasználók saját számítógépén gyakorolhatóak, a megszerzett ismeretek tudáspróbákkal mérhetőek

További részletekért keresse munkatársainkat!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...