E-learning

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Office 2010 és 2013 átállás megoldások Office 2010 és 2013 átállás megoldások

Mi már végig­gon­dol­tuk! Tud­jon meg többet Office ver­zió­vál­tást tá­mo­ga­tó meg­ol­dá­sa­ink­ról!

További információ

Egyedi e-learning tananyagfejlesztésEgyedi e-learning tananyagfejlesztés

Egy minőségi e-lear­ning tan­anyag ha­té­kony és gaz­da­sá­gos ok­ta­tá­si for­ma le­het, fő­leg egy na­gyobb szer­ve­zet­nél. Egy mi­nő­sé­gi e-lear­ning tan­anyag.

További információ

E-learning és környezetvédelem E-learning és környezetvédelem

Az elektronikus ok­ta­tá­si tech­no­ló­gi­ák al­kal­ma­zá­sa je­len­tős ha­tás­sal van az Ön válla­la­ta, mun­ka­he­lye kör­nye­zet ter­he­lő ha­tá­sá­ra!

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal E-learning E-learning bevezetés

E-learning megoldások bevezetése

A Training360 keretrendszer független e-learining tananyagfejlesztő, de piaci tapasztalataink alapján jelentős tudásra tettünk szert e-learning keretrendszerek, oktatási keretrendszerek kiválasztásában, illetve egy szervezet számára történő e-learning bevezetés témakörében.

Az oktatás- és e-learning fejlesztés minden fázisában segítséget nyújtunk:

felmérési fázisoktatási igények és területek, rendelkezésre álló infrastruktúra és erőforrások felmérése
tervezési fázisoktatás-módszertani megoldások tervezése, tanácsadás a technikai megvalósítás területén, bevezetés-tervezés
fejlesztési fázisoktatási tematika és tananyag kidolgozás, e-learning tananyag fejlesztés, illesztés meglévő oktatási keretrendszerekhez
tesztelési fázisellenőrzés, tesztelés, hibajavítás, dokumentálás
bevezetési fázistananyag telepítés, integráció, tesztüzem
nyomkövetési,
támogatási fázis
utólagos támogatás, karbantartás, egyéb technikai vagy oktatási támogatások
Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...