E-learning

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, akik igény e­se­tén szí­ve­sen ki is men­nek cé­gé­hez, és se­gít­ség­et nyúj­ta­nak az igények fel­mé­ré­sé­ben, egyedi test­re­sza­bott te­ma­ti­ka és le­bo­nyo­lí­tás össze­állí­tá­sá­ban, fi­nan­szí­ro­zási for­mák is­mer­te­té­sé­ben.

Office 2010 és 2013 átállás megoldások Office 2010 és 2013 átállás megoldások

Mi már végig­gon­dol­tuk! Tud­jon meg többet Office ver­zió­vál­tást tá­mo­ga­tó meg­ol­dá­sa­ink­ról!

További információ

E-learning megoldások bevezetéseE-learning meg­oldá­sok bevezetése

Van az Ön munka­he­lyén ok­ta­tá­si ke­ret­rend­szer? Ér­dek­lőd­nek az e-lear­ning tech­no­ló­gia iránt?

További információ

E-learning és környezetvédelem E-learning és környezetvédelem

Az elektronikus ok­ta­tá­si tech­no­ló­gi­ák al­kal­ma­zá­sa je­len­tős ha­tás­sal van az Ön válla­la­ta, mun­ka­he­lye kör­nye­zet ter­he­lő ha­tá­sá­ra!

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal E-learning Egyedi e-learning tananyagok

Egyedi e-learning tananyagfejlesztés

A Training360 e-learning fejlesztő csapata kizárólag prémium minőségű e-learning tananyag fejlesztésével foglalkozik, a piaci tapasztalatok alapján, úgy hisszük, csak így érdemes.

Mitől lesz prémium minőségű egy e-learning tananyag?

  • Módszertani szakértő által tervezett felépítés és forgatókönyv
  • Nyelvi lektor által felülvizsgált szövegek
  • Minőségi interaktív és grafikus elemek
  • A legújabb technológiák használata a tananyag programozása során
  • Trendi, szerethető design

A sikeres e-learning tananyaghoz ezeket kívül jól végiggondolt pozícionálás és alaposan megtervezett bevezetés szükséges.

Egy e-learning tananyag elkészítéséhez szükséges idő hónapokban mérhető, folyamatos kapcsolattartás, szakmai egyeztetések szükségesek, ezért javasoltan csak olyan tartalom „e-learningesítése” javasolt, melyben tartalmi változás 1,5-2 éven keresztül nem várható!

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép...
Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...