Agilis projektvezetés

AG-01

(Opcionális vizsga TÜV minősítéssel)

Képzési forma:
Normál
Képzés hossza:
3 nap (24 óra)
Képzés nyelve:
Magyar/Angol
2020.
február
24.
2020.
március
23.
2020.
március
30.
2020.
május
18.
2020.
szeptember
21.
2020.
november
09.

Hogyan fejlesszünk terméket gyorsan és rugalmasan? Milyen szervezési módszerekkel készülhetünk fel a gyakori változásokra és tartsuk a projektet a tervezett keretek között?

Az agilis projektmenedzsment olyan bizonyított módszereket kínál, melyekkel drasztikusan csökkenthető az erőforrások pazarlása, növelhető a projektben résztvevők motivációja és kezelhetővé válik az innovatív projektekben rejlő bizonytalanság. Az agilis projektmenedzsmentet ma már nem csak a szoftverfejlesztésben, hanem minden olyan iparágban alkalmazzák, ahol újításra és több szakterület szoros együttműködésére van szükség.

A bővített tartalmú, három napos tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat az agilis projektvezetési módszereket, amelyekkel sikeresen lehet irányítani, és megfelelő módon reagálni az üzleti környezetben bekövetkező változásokra, valamint képesek legyenek felismerni azokat a helyzeteket, amikor az agilis projektvezetési módszerek hatékonyabbak a klasszikusnál.

A tanfolyamot elsősorban gyakorló projektvezetőknek, vezetőknek ajánljuk, de fontos, hogy a projekt külső és belső környezete, azaz a projekt szponzorok és a projekt tagok is megismerjék az agilis projektvezetés technikáit és a szemléletét. A workshop jellegű képzésen az elméleti háttér mellett sok gyakorlati, best practice tanácsot is megosztunk a résztvevőnkkel.

A tanfolyamot tapasztalt trénerek tartják, akik sok éves Agile projektmenedzsment gyakorlattal és támogatási tapasztalattal rendelkeznek, valamint éles agilis módszertani bevezetésekben, tanácsadásokban vesznek folyamatosan részt. Dolgoztak a kisvállalati környezettől kezdve a nagyvállalati csapatokig, így rengeteg gyakorlati best practice tanácsot tudnak megosztani a résztvevőkkel.

Az agilis szemlélet és módszerek
Milyen módszerek, keretrendszerek valósítják meg az agilis szemléletet? Hogyan alakult ki, mik a legfontosabb alapelvei? Hogyan kapcsolódik a lean szemlélet és az agilitás egymáshoz? Mik az agilis szemlélet legfontosabb alapelvei és értékei?

Agilis, vagy klasszikus, vagy agilis és klasszikus projektmenedzsment?
Milyen problémák megoldásakor érdemes az agilis projektmenedzsment eszközeihez nyúlni? Miben különbözik a klasszikus projektmenedzsmenttől? Alkalmazhatók-e ezek együtt?

Érték alapú fejlesztés-menedzsment és a product backlog
Az érték és a veszteség azonosítása a termékfejlesztésben. A követelmények rögzítése és a product backlog. A közös nyelv megteremtésének szerepe. Követelmények helyett szándékok és képességek megfogalmazása - a user story. Prioritások és a megvalósítási sorrend megválasztása, priorizációs módszerek.

A Scrum fejlesztési keretrendszer
A Scrum csapatmodell és szerepkörök. A Product Owner szerepe és feladatai. A Scrum Master szerepkör és felelősségei. Kik a csapat tagjai? A Scrum csapatmorál szerepe. A Scrum folyamatmodellje a tervezéstől a retrospective-ig. Tipikus buktatók a Scrum bevezetésekor és alkalmazásakor.

Lean/Kanban
A veszteségek azonosítása és a veszteségmentes értékáramlás megvalósítása. Az áramlás. A húzóelv. A tökéletességre törekvés. A Scrum és a Kanban rendszer közötti különbségek. A Scrum és a Kanban együttes alkalmazásának lehetőségei.

Szabályozott agilis projektmenedzsment
Hogyan illeszthető az agilis szemlélet a szigorú határidő és költség korlátok közé szorított projektekben? Milyen mérőszámokat és kontrolling eszközöket használhatunk?

+1 nap A 3. nap célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Lean alapokkal, megértsék, hogy miért fontos a Lean a szoftverfejlesztéssel kapcsolatban, illetve hogyan lehet a hagyományos gyári optimalizációt átültetni a szoftverfejlesztésbe. Megvizsgálják, hogy milyen veszteség típusok vannak egy gyárban és azokat hogyan lehet értelmezni egy szoftverfejlesztési környezetben. Szimulációs gyakorlat segítségével a résztvevők megismerik a Kanban rendszert, illetve hogy az Agilis alapelvek (pl.: continuous improvement) gyakorlása mellett mennyit segíthet a veszteségek megtalálása és kezelése egy szoftverfejlesztő környezetben. A +1 nap lehetőséget biztosít, hogy olyan témát is érintsenek a tréning során, ami a mindennapokban foglalkoztatja a résztvevőket (pl.: hogyan érdemes egy agilis tranzícióba kezdeni, mit tegyünk, ha a csapat tagok különböző országokban tevékenykednek stb.)

Vizsga és TÜV tanúsítású minősítés megszerzése

A képzéshez kapcsolódóan, opcionálisan a TÜV Minősítésű Képzett Scrum Fejlesztő minősítése szerezhető meg vizsgát követően. A vizsgát egy 0,5 napos kötelező vizsgafelkészítő workshop előzi meg, ezt követi maga a vizsga. A vizsga jelenleg magyar nyelven, papír alapon történik (multiple choice feleletválasztós, zártkönyves, proktorált vizsga). A vizsgát sikeresen zárók a TÜV Rheinland által kiállított nemzetközileg elismert tanúsítványt kapnak. A vizsga a tanfolyami részvételek nélkül egyelőre nem tehető le. A vizsga workshopra, illetve vizsgára a Training360 által meghirdetett időpontokban lehet jelentkezni. A workshop és vizsgaidőpontokról és a vizsgajelentkezéssel kapcsolatosan a képzést követően részletesen tájékoztatjuk a résztvevőket. A vizsga díja 130.000 Ft+áfa, ami tartalmazza a 0,5 napos felkészítő workshop díját és a kapcsolódó egyéb adminisztrációkat.

Nincs szükséges előképzettésg. Korábbi vezetői tapasztalat vagy team munkában való részvétel, projektismeret valamilyen területen (pl. fejlesztés) előny.

A tréninget ajánljuk:

  • Csapatvezetőknek, projektvezetőknek, vagy IT projekt szponzori területen dolgozóknak
  • Cégvezetőknek, projektvezetőknek, akik IT fejlesztést vagy szolgáltatást vásárolnak agilisan működő vállalatoktól
  • IT szoftverfejlesztő csapattal szorosan együtt dolgozó vezető fejlesztőknek, operációs vagy line managereknek
  • IT szoftverfejlesztő csapattal szorosan együtt dolgozó product managernek vagy belső ügyfélnek
  • IT szoftver project managereknek és IT project portfolio managereknek
  • Olyan managernek, aki részt fog venni agilis transzformációban vagy részt fog venni agilis IT-ban
  • Olyan managernek, aki együtt fog dolgozni agilis IT fejlesztőcsapattal