Adaptív tréningek
Szervezeti evolúció
A te­vék tö­ké­le­te­sen al­kal­maz­kod­tak kör­nye­ze­tük szű­kös e­rő­for­rá­sa­i­hoz, egy hé­tig is ki­bír­ják víz nél­kül mun­ka­vég­zés köz­ben, meg­isszák a sós vi­zet is. Ha víz­hez jut­nak, 5 perc a­latt 100 li­ter vi­zet ké­pe­sek ma­guk­hoz ven­ni, hi­szen nem tud­hat­ják mi­kor lesz er­re leg­kö­ze­lebb le­he­tő­sé­gük.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ

Online tanfolyamok Online tanfolyamok

Néz­ze meg to­váb­bi on­line és vi­de­ós tan­fo­lya­ma­in­kat is! Cisco CCNA, Cisco há­ló­zat­biz­ton­sá­g, Cisco routing / switching ü­ze­mel­te­tés, Windows Server 2012 ü­ze­mel­te­tés, Hyper-V és pri­vát fel­hő, Windows 8 al­kal­ma­zás­fej­lesz­tés, ISTQB szoft­ver­mér­nök, VMware, Office 2010 kép­zé­se­k…

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások Erőforrás gazdálkodás Erőforrás gazdálkodás

Erőforrás gazdálkodás

Az evolúció folyamatának egyik legfontosabb hajtó- és formáló ereje volt a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége. Így népesítette be az élet a földet. A XX. század végén az emberiségnek szembesülnie kellett, hogy a bolygó erőforrásai végesek, a XXI. században központi versenyképességi faktor lett, hogy egy szervezet milyen gazdaságosan tud az elérhető, számára szükséges erőforrásokkal gazdálkodni.

Ma már kiterjedt módszertani és szakmai eszközrendszer áll rendelkezésre az erőforrások (beszerzési módszertanok) és a munkafolyamatok (lean szemlélet) optimalizálására, melyek használata és gyakorlatba illesztése már az első alkalom után megtérülhet.

Termelésmenedzsment - lean

Egy gyártással foglalkozó szervezet eredményességére közvetlen hatása van a kiválóan megtervezett és kivitelezett termelési folyamatok rendszere. Az erőforrások tökéletes és fenntartható kiaknázása, a megfelelő minőség-ellenőrzés, a hatékony kommunikáció, mind apró alkatrészei egy sikeresen működő, egy sikeresen termelő szervezetnek.

A lean egy tiszta alapelvek mentén kialakított, eszköz alapú filozófia, amely a folyamatokban található veszteségek eltávolítására összpontosít annak érdekében, hogy minden tevékenység és folyamatlépés a külső vagy a belső ügyfél szempontjából nézve értéket teremtsen.

A lean módszertan bevezetése akkor éri el a kívánt hatást, ha a teljes szervezet minden szintjén, az összes szereplő megérti ezeket az elveket és fel tudja használni a mindennapokban, ezért fejlesztési megoldásainkat az alábbi szerepkörök alapján alakítottuk ki:

  • Végrehajtói szint (trénerek, csoportvezetők részére)
  • Művezetői szint
  • Vezetői szint

Fejlesztési programunkat széles módszertani eszközrendszerrel, tréning, workshop, vezetői coaching és on-the-job képzési elemek alkalmazásával, minden esetben egyedi felépítés alapján valósítjuk meg.

Lean szemlélet az irodában

A gyártásban, termelésben évtizedek óta sikeresen alkalmazott technológiák nem kizárólag az gyártócsarnokban működnek. Az irodai adminisztrációban, az informatikai vagy akár a média vállalatok esetében is jelentős hatékonyságnövelés érhető el ezekkel a módszertanokkal, hiszen a lean gondolkodás lényege a fáradhatatlan törekvés a tökéletes folyamat elérésére a veszteségek és a pazarlás megszüntetése révén. Megoldásaink a vezetői szemléletformálástól a munkahelyi ergonómiai szintjéig terjednek.

Gazdaságos képzési megoldások

A vállalati képzések és tréningek területén az oktatások díja csak egy részét jelenti a fejlesztés valódi költségének a résztvevők munkától távol töltött idejének értéke miatt. A szervezet hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú, hogy az erre fordított időt a munkatársak a lehető legoptimálisabban használják ki.

Saját fejlesztésű felmérési rendszereink és tapasztalatunk alapján segítséget tudunk nyújtani az oktatási tervek elkészítéséhez, hagyományos formákon túl új generációs oktatási metódusok bevezetésével és használatával kapcsolatban is.

E-learning

Már 50-100 felhasználó esetén jelentős versenyelőny lehet az e-learning megoldások használata, jellemzően a kevésbé dinamikusan változó, egységes tartalmakat érdemes ilyen formában elérhetővé tenni a munkatársak számára.

További részletek

Online tréning

Az informatikai alapképzések már elérhetőek online, videó alapú oktatási megoldás formájában is, mely nem csak gazdaságosabb forma a tantermi tréningekhez képest, hanem rugalmasabban illeszthető a munkatársak munkaidejéhez, ez által csökkenthető az utazási és a munkától távol töltött idő is.

További részletek

Beszerzési szakmai tréningek

A kiélezett üzleti versenyben egyre nagyobb jelentősége van a hatékony beszerzési metódusok használatának.

A beszerzés tudománya nem pusztán trükkök és praktikák tárháza, óriási jelentősége van, hogy a beszerzési csapat minden tagja elsajátítsa azokat az eszközöket, készségeket melyek használatával döntéseik mindig valóban leggazdaságosabb eredménnyel járjanak.

Sok szervezet esetében még mindig nincs maximálisan kihasználva a professzionális beszerzési megoldások alkalmazása által elérhető előny, pedig közvetlen, jelentős hatásuk van a vállalat eredményességére!

Az egyes szervezetek beszerzési megoldásai rendkívül különbözőek lehetnek, ezért az alábbi modullista alapján - minden esetben egyedi módon - állítjuk össze megoldásainkat:

A képzéseket a teljes beszerzői csapat számára ajánljuk, a beszerzési vezetőket szakmai coachinggal javasoljuk támogatni.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...