Adaptív tréningek
Individuális fejlődés
A ge­párd e­vo­lú­ci­ós si­ke­ré­nek tit­ka ki­vé­te­le­sen gyors fu­tó se­bes­sé­ge, vég­se­bes­sé­ge át­lép­he­ti a 120 km/órát. Test­fel­é­pí­té­se tel­jes mér­ték­ben eh­hez a si­ker­fak­tor­hoz i­ga­zo­dik, hosszú far­ka a nagy se­bes­ség mel­let­ti ko­or­di­ná­ci­ót, e­gyen­sú­lyo­zást se­gí­ti.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások Egyéni készségfejlesztés Egyéni készségfejlesztés

Egyéni készségfejlesztés

A csoport sikerének egyik kulcsa, hogy tagjainak milyen képességei vannak, mennyire tudatosan használja készségeit. Senki nem születik tökéletes előadónak, senki nem tárgyal professzionális szinten már gyerekkorában, ezek nem genetikai adottságok, hanem tanulható készségek, fejleszthető képességek.

Számos technika és módszertan létezik a készségfejlesztésre, tudásátadásra, softskill megoldásaink során a résztvevő megérti mit, hogyan, miért érdemes másként, jobban csinálnia, ezáltal sikeresebb lesz, ami miatt jól fogja érezni magát.

A sikeres és boldog egyedek közvetlenül gyakorolnak pozitív hatást a mindennapi munkakörnyezetükre, kollégáikra és ezen keresztül a szervezet egészére.

Üzleti készségfejlesztés

A szervezet tagjainak az üzleti életben használt készségeit a belső és külső környezetet alapos elemzése után, a legnagyobb fejlesztési potenciálok azonosítása után, minden esetben egyedileg tervezzük és valósítjuk meg.

Vegyük példának a prezentációtechnikát. Minden szervezetben szükség van rá, hogy a munkatársak gondolataikat, elképzeléseiket vagy az elért eredményeket, lehetőségeket egy hatásos előadás formájában kommunikálják a belső vagy külső ügyfeleik számára. Egy jó előadáshoz természetesen rendelkezésre áll egy folyamatosan frissülő standard módszertan, de célunk, hogy a tréning résztvevőinek már meglévő képességeit (beszédstílus, érveléstechnika, testbeszéd stb.) figyelembe véve hozzuk ki belőlük a maximumot.

Szakmai ismeretek nem szakértőknek

A vezető tudása elsősorban nem a végzettségétől függ. A változó üzleti és technológiai környezetben a korszerű szakmai ismeretek a vezető mindennapi munkájához nyújtanak stabil támaszt.

Speciális módszertan segítségével az egyes szakterületek elismert szakértői közérthető módon adják át tudásuk legjavát az alábbi területeken:

Programjaink angol nyelven is elérhetőek, mely által a résztvevők az egyes szakterületek szakmai nyelvezetét is elsajátíthatják, segítve ezzel a kommunikációt nemzetközi környezetben.

Jogi tréningek, közbeszerzési ismeretek

A változó jogi környezet folyamatos kihívás elé állítja napjaink szervezeteit, gyakran váratlanul kell jelentősen módosítani folyamataikat, melynek sebessége és sikere a munkatársak jogi ismeretein is múlik. Tapasztalataink szerint a munkajog, a környezetvédelmi jog, a beszerzési jog és a jogi ismeretek értékesítők részére területek képzésében rejlik a legnagyobb fejlődési lehetőség.

Speciális képzési területünk a közbeszerzés. A fokozódó üzleti versenyben új piaci távlatok nyílhatnak, ha a szervezet sikeresen pályázik hazai és Európai Uniós beszerzésekre. A dinamikusan változó jogszabályi környezet és az igen kötött adminisztrációs forma miatt kulcsfontosságú tényező mind a vezetők, mind a pályázat kivitelezőinek szakmai képzése.

További részletek

Angol nyelvtanulás és készségfejlesztés

Ezen megoldásaink az elkerülhetetlen nyelvi tudásszint fejlesztést és szinten tartást teszik színesebbé, vonzóbbá. Idegen nyelvi fejlesztő sorozataink klasszikus üzleti készségfejlesztő blokkokkal kombinálva is elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos nyelvi képzés sorozatok tematikáját, témáit úgy építjük fel, hogy a résztvevők képesek legyenek egy angol nyelvű készségfejlesztő tréning elvégzésére így párhuzamosan tudják szakmai nyelvtudásukat és készségeiket is fejleszteni, sőt azokat a kulturális sajátosságokat is megismerhetik, mellyel sikeresebbek lehetnek egy multikulturális közegben.

A vezetők nyelvtudásának szinten tartására nyújt rugalmas és szórakoztató formájú megoldást egyedi képzési programunk, mely a TED.COM előadásanyagai köré épül. Az egyes ülések alkalmával, két alkalom között a vezető által kiválasztott, az ő érdeklődési körébe eső minőségi ismeretterjesztő tartalom kerül feldolgozásra.

További részletek

Vezetőképzés

A csoport változó körülményekhez való alkalmazkodásának és a proaktív reagálásának hatékonysága jelentős részben a vezetőn és a munkatársakkal való kapcsolatán, iránymutatásain múlik. A vezető éleslátása szükséges, hogy meglássa a változás szükségességét, nekik kell fogniuk a kormánykereket, ott kell állniuk minden mérföldkőnél, tudatosan kell alakítani a teljes szervezetet. Releváns információkra és támogatásra szükségük van, hogy minden esetben a lehető legjobb döntést tudják hozni.

A vezetők fejlesztése különösen a belső munkatársak vezetővé válásakor, a középvezetői kör hatékonyságnövelése esetén és szervezetfejlesztési programokba integráltan aktuálisak. A felsővezetők részére speciális megoldásokkal szolgálunk, a legjobb gyakorlat megismerése és alkalmazása területén.

Vezetőképzési megoldásaink az alábbi súlypontok köré rendeződnek:

Együttműködés és irányítás

Helyzetfüggő vezetés, vezetői példamutatás, vezetési stílusok, heterogén munkatársi környezet, szervezeti kultúra fejlesztése.

Csoport és csapat

Csoportszerepek, egyéni és vállalati preferenciák, illeszkedési problémák, csoportdinamika.

Változás és vezetés

Változásmenedzsment, a vezető szerepe, vezetői eszközök, a változás szakaszai, a vezető mint coach.

Mérés, értékelés

Stratégiai mutató számok, hatékony visszajelzés, teljesítményértékelés.

Felelős és hatékony kommunikáció

Kommunikációs modellek, interkulturális tréningek, értekezletvezetés.

Coaching

Vezetői szerep, konfliktuskezelés, motiváció, változás, kiégés, utódlás.

Speciális vezetői készségfejlesztés

Időmenedzsment, tárgyalástechnika, prezentáció.

Képzési programjaink összhangban állnak napjaink vezetőjének munkaritmusával, kiemelt célunk, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk ki a vezetők munkától távol töltött idejét. Programjaink kialakításakor törekszünk a munkaidőbarát megoldásokra, rugalmas tréning és egyéni vagy csoportos coaching eszközök felhasználását javasoljuk.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...