Adaptív tréningek
Szervezetközi kapcsolatok
Köz­tu­dott, hogy a mé­hek a vi­rág­por gyűj­té­se köz­ben be­po­roz­zák a nö­vé­nye­ket, így se­gí­tik a­zok sza­po­ro­dá­sát. A mé­hek a vi­rág­por­ból nem csak nagy táp­a­nyag­tar­tal­mú mé­zet ké­szí­te­nek, ha­nem pro­po­liszt (méh­szur­kot) mellyel fer­tőt­le­ní­tik la­kó­he­lyü­ket, a méh­kast.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások Külső kapcsolatok kezelése

Külső kapcsolatok kezelése

Külső kapcsolatok kezelése

Egy szervezet külső kapcsolatainak minőségén nem csak sikeressége, hanem megítélése is múlik. Az értékesítési vagy ügyfélszolgálati folyamat minden lépésének megtervezése és kivitelezése során annak tudatában kell dolgozni, hogy a legjobb reklám az, ha az ügyfelek elégedettek.

Napjaink kiélezett versenyében, az ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel vagy a média képviselőivel szimbiotikus kapcsolatra, WIN-WIN helyzetre kell törekedni. A szervezet ez irányú tökéletes kommunikációja komoly kihívás, olyan fejlesztési terület, ahol szükség van a folyamatos frissítésre, felülvizsgálatra és a legjobb gyakorlat elsajátítására.

Értékesítés

Egy vállalat versenyképességében jelentős faktor a hatékony értékesítés, a gyümölcsöző partnerkapcsolat. Napjainkban, mikor mindenkit száz és száz reklám üzenet ér a nap minden órájában nem könnyű a legjobb üzenetet a megfelelő helyre eljuttatni. A sikeres értékesítési rendszer folyamatosan megújul, hiszen a piac gyorsan változik. Az értékesítésben dolgozó munkatársak képzése, fejlesztése rövid időn belül megtérülhet, a legjobb gyakorlat megismerése és rutinos alkalmazása minimális feltétel a piaci versenyben az alábbi értékesítési típusokban:

  • Ügyfélkezelés
  • Személyes értékesítés
  • Önkiszolgáló értékesítés
  • Telefonos értékesítés (telesales)

Az értékesítés teljesítménye nem kizárólag az értékesítésben személyesen részt vevőkön múlik. Az értékesítő szemléletű vezető, a szervezet összes tagjának (például: recepció, raktár, adminisztráció) a hozzáállása és képességei direkt és indirekt módon egyaránt jelentős hatással vannak az értékesítési eredményekre, így az értékesítés folyamatának a tervezésénél és fejlesztésénél ezeknek a szereplőknek a bevonását is javasoljuk.

Értékesítés közbeszerzési pályázatokon keresztül

Különleges értékesítési terület a közbeszerzés. A fokozódó üzleti versenyben új piaci távlatok nyílhatnak, ha a szervezet sikeresen pályázik hazai és Európai Uniós beszerzésekre. A dinamikusan változó jogszabályi környezet és az igen kötött adminisztrációs forma miatt kulcsfontosságú tényező mind a vezetők, mind a pályázat kivitelezőinek szakmai képzése.

További részletek

Szolgáltatásmenedzsment

A modern piacgazdaságokban a legtöbb ember a szolgáltatási szektorban dolgozik. A klasszikus szolgáltató cégeken kívül ma már a termelő szervezetek számára is a kiemelkedő szolgáltatási minőség teremthet versenyelőnyt és jövedelemtermelő potenciált.

A szolgáltatásmenedzsment tréningek a szolgáltatói szemléletmód alapján biztosítanak eszközöket, mutatják be a legjobb gyakorlatot a minőségi szolgáltatási folyamatok tervezésével és menedzselésével, illetve folyamatos fejlesztésével kapcsolatban, hazai és nemzetközi példák bemutatásával.

További részletek

Médiakapcsolatok kezelése

Az Internet megjelenése teljes mértékben átformálta bolygónk társadalmi és gazdasági viszonyait. Az elektronikus média behálózza életünket, szinte azonnal tudósít minket minden történésről. Az internetes médiumokkal való kapcsolattartáson ma már sok múlhat, az üzleti élet szereplőinek, vezetőinek sok esetben kevés tapasztalata van ezen a területen.

További részletek

Ügyfélszolgálat - ügyfélkapcsolat

Modern világunk stressz szintje sajnos sokkal magasabb, mint korábban. Az ügyfelekkel kommunikáló munkatársak gyakran kerülnek szembe olyan szituációkkal, mikor az ügyfelek vagy vásárlók okkal, vagy ok nélkül ingerültek, álláspontjukat érzelmi hatások befolyásolják. Az ilyen helyzeteket kezelő munkatársak az aktív figyelem, az asszertív kommunikáció, és a konfliktuskezelés, reklamációkezelés módjainak megfelelő felhasználásával érhetik el az ügyfelek elégedettségét, őrizhetik meg cégük arculatát, jó hírét, minimalizálhatják az ügyfélvesztést, erősíthetik a lojalitást.

Ügyfélszolgálati fejlesztő megoldásaink fókuszában ezen technikák elsajátítása áll, egyedi programunkat próbahívások és a hívásnaplók elemzése, az ügyfélszolgálaton dolgozókkal folytatott interjúk alapján állítjuk össze, az alábbi fő fejezet alapján:

Az ügyintézés egyre több területe telefonon vagy internetes médiumon (Skype, chat) keresztül. Ezek a formák, felületek sok esetben egyszerűsítik a kommunikációt, viszont teljes mértékben más ügyfélszolgálati megközelítést és felkészítést igényelnek, ezért ezekre a területekre speciális képzési megoldások formájában támogatjuk.

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...