Adaptív tréningek

„Ta­nul­hat­nánk az é­let ter­mé­sze­tes e­vo­lú­ci­ó­já­tól, mert o­ko­sabb ná­lunk, még­pe­dig az­ért o­ko­sabb, mert mint­egy há­rom­e­zer­szer több i­de­je volt a ta­nu­lás­ra, mint ne­künk, a fi­a­tal em­be­ri nem­nek, a­mely a­lig egy­mil­li­ó é­vet szám­lál.”

Stanisław Lem

Adaptive training

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ

A Training360 CSR tevékenysége A Training360 CSR tevékenysége

Szá­munk­ra ki­e­mel­ten fon­tos, hogy te­vé­keny­sé­günk­kel szo­ci­á­lis és kör­nye­zet­vé­del­mi ü­gye­ket tá­mo­gas­sunk.

Vállalati felelősségvállalás

PartnereinkPartnereink

Pré­mi­um mi­nő­sé­gű szol­gál­ta­tá­sa­ink­hoz pré­mi­um mi­nő­sé­gű part­ne­re­ink se­gít­sé­gét vesszük i­gény­be.

Tré­ne­re­ink szál­lás­fog­la­lá­sa és ren­dez­vé­nye­ink hely­szín ügy­in­té­zé­se: szallodak.hu

Szakmai anyagok fordítása: www.conford.hu

Csomagküldés: www.fenypostafutar.hu
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások

Adaptív tréningek

Humánerőforrás fejlesztési filozófiánk alapja az adaptív megközelítés, javasolt készségfejlesztő és szakmai tréning és coaching megoldásaink, a külső és belső körülményekhez való dinamikus alkalmazkodásra építenek az alábbi fókuszterületeken keresztül:

Az üzleti versenyben, csak úgy, mint az evolúciós fejlődésben nem a legerősebb vagy a legnagyobb még csak nem is a legügyesebb vagy legszebb éri el a legnagyobb sikert, hanem az, aki a leggyorsabban és legjobban tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

A külső körülmények változására az aktuális, friss szakmai tudás bővítésével készülhet fel a szervezet hardskill tréningjeink segítségével, legyen szó ügyfélszolgálatról, beszerzésről, értékesítésről vagy termelésmenedzsmentről, a szoftverek hatékony használatáról.

A belső körülmények, azaz a szervezetet alkotó egyének és csoportok folyamatos változásban, fejlődésben vannak, hatékonyságuk softskill tréningjeink, coaching megoldásaink segítségével fejleszthetőek, projektmenedzsment, üzleti készségek, vezetőképzés területén, önálló tréningprogram vagy komplex szervezetfejlesztés, támogatás formájában.

Napjainkban az üzleti evolúció folyamata jelentősen felgyorsult, nem elég a jó koncepció, a kiemelkedő minőség vagy gazdaságosság, folyamatosan törekedni kell az új, a jobb gyakorlatok megtalálására és alkalmazására. Minden megoldásunk gyakorlatias, azonnal hasznosítható, trénereink szakmai tapasztalatára épülő, könyvekből nem elsajátítható tudást biztosít a résztvevők számára.

Engedélyezett képzési programok

A Felnőttképzési Törvény megváltozásával az EU-s vagy állami forrásból támogatott képzési pályázatok (pl. a HEFOP, TÁMOP), engedélyezett képző intézményekkel valósíthatók meg. Ehhez a képző intézmények, így a Training360 Kft. is a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapott felnőttképzési engedélyt (ez a korábbi akkreditációnak felel meg), ami a minőségi feltételek meglétének garanciája.

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: E-000398/2014

A Training360 Kft., mint engedélyezett képző intézmény felnőttképzési szakértők által ellenjegyzett, engedélyezett képzési programokat valósít meg, a törvényben meghatározott, igen szigorú követelményeknek megfelelve.

A pályázat kivitelezése gyakran elég összetett feladat, ezért igény esetén teljes körű támogatást is biztosítunk a pályázat megvalósításában, beleértve az igények felmérését, elemzését, a pályázat szakmai összeállítását, beadását, nyomkövetését is.

Nyilvántartott képzési programok

Képzés megnevezése Képzési kör Képzés óraszáma Nyilvántartásba
vételi szám
Szerver adminisztrátorB120E-000398/2014/B016
Folyamatszemlélet tanácsadóB40E-000398/2014/B017
Üzleti-intelligencia tanácsadóB80E-000398/2014/B018
Full-stack webfejlesztőB80E-000398/2014/B019
Lean menedzsment koordinátorB96E-000398/2014/B020
Angol nyelvi képzésC800E-000398/2014/C001
Német nyelvC990E-000398/2014/C002
Angol C2 2 1 069 - C1-es szintC800E-000398/2014/C003
Vezetői alapismeretekD16E-000398/2014/D001
VáltozásmenedzsmentD24E-000398/2014/D002
TárgyalástechnikaD16E-000398/2014/D003
PrezentációD16E-000398/2014/D004
KonfliktuskezelésD16E-000398/2014/D005
IdőgazdálkodásD16E-000398/2014/D006
Táblázatkezelés alapismeretekD16E-000398/2014/D007
Táblázatkezelés ismeretekD24E-000398/2014/D008
Bemutató készítésD16E-000398/2014/D009
Adatbázis-kezelés alapjaiD24E-000398/2014/D010
Asszertív kommunikációD16E-000398/2014/D011
Tervezés és feladatvégrehajtás alapjaiD24E-000398/2014/D012
Táblázatkezelés ismeretek - középhaladó szintD16E-000398/2014/D013
Táblázatkezelés ismeretek - haladó szintD16E-000398/2014/D014
Algoritmikus gondolkodás fejlesztéseD80E-000398/2014/D015
Együttműködés komplex feladatokbanD80E-000398/2014/D016
Problémamegoldás objektum-orientált módszerrelD80E-000398/2014/D017
Kezdő szintű adatbázis-kezelésD80E-000398/2014/D018
Megjelenés a világhálónD80E-000398/2014/D019
Programozás a mindennapokbanD80E-000398/2014/D020
Biztonságos adatkezelésD80E-000398/2014/D021
Agilis módszertanok alkalmazásaD24E-000398/2014/D022
Informatika nem csak informatikusoknak - Adatbáziskezelési ismeretekD80E-000398/2014/D023
Informatika nem csak informatikusoknak - Adatelemzési ismeretekD24E-000398/2014/D024
Az információs társadalom alapvető képességei: Hordozható világD40E-000398/2014/D025
Az információs társadalom alapvető képességei: A VilághálóD40E-000398/2014/D026
Az információs társadalom alapvető képességei: Összetett rendszerekD40E-000398/2014/D027
Az információs társadalom alapvető képességei: Ellenőrzés a gyakorlatbanD24E-000398/2014/D028
ElőadástechnikaD24E-000398/2014/D029
Konfliktuskezelési technikákD24E-000398/2014/D030
A tudásátadás alapjaiD48E-000398/2014/D031
Hatékony tudásátadásD80E-000398/2014/D032
Hatékonyságnövelő készségekD64E-000398/2014/D033
Az időbeosztás és feladattervezés alapjaiD8E-000398/2014/D034
A munkahelyi stressz kezeléseD16E-000398/2014/D035
A példamutató vezetőD96E-000398/2014/D036
Bemutatókészítés elméletben és gyakorlatbanD16E-000398/2014/D037
Emberekkel való bánásmódD24E-000398/2014/D038
Helyzetfüggő kommunikációD24E-000398/2014/D039
Időbeosztás és feladattervezésD24E-000398/2014/D040
Önérvényesítő technikákD24E-000398/2014/D041
Tanuljunk táblázatkezeléstD32E-000398/2014/D042
Szolgáltatás menedzsment alapismeretekD24E-000398/2014/D043
Szolgáltatás menedzsment a gyakorlatbanD40E-000398/2014/D044
Informatika nem csak informatikusoknak - Felhő alapú megoldások használata a mindennapokbanD40E-000398/2014/D045
Informatika nem csak informatikusoknak - Hálózatok és hálózati eszközök használata a mindennapokbanD80E-000398/2014/D046
Informatika nem csak informatikusoknak - operációs rendszerekD80E-000398/2014/D047
Informatika nem csak informatikusoknak - Levelezés és kommunikáció a mindennapokbanD40E-000398/2014/D048
Informatika nem csak informatikusoknak - Biztonságtudatosság, biztonsági technológiák és eszközök használata a mindennapokbanD40E-000398/2014/D049
Agilis módszertanok alkalmazása (2018)D24E-000398/2014/D050
Az informaciós társadalom alapvető képességei: A Világháló (2018)D40E-000398/2014/D051
Az informaciós társadalom alapvető képességei: Ellenőrzés a gyakorlatban (2018)D24E-000398/2014/D052
Az informaciós társadalom alapvető képességei: Hordozható világ (2018)D40E-000398/2014/D053
Az informaciós társadalom alapvető képességei:  Összetett rendszerek (2018)D40E-000398/2014/D054
Szolgáltatás menedzsment a gyakorlatban (2018)D40E-000398/2014/D055
Szolgáltatás menedzsment alapismeretek (2018)D24E-000398/2014/D056
Informatika nem csak informatikusoknak - Adatbáziskezelési ismeretek (2018)D80E-000398/2014/D057
Informatika nem csak informatikusoknak - Adatelemzési ismeretek (2018)D24E-000398/2014/D058
Informatika nem csak informatikusoknak - Felhő alapú megoldások használata a mindennapokban (2018)D40E-000398/2014/D059
Informatika nem csak informatikusoknak - Hálózatok és hálózati eszközök használata a mindennapokban (2018)D80E-000398/2014/D060
Informatika nem csak informatikusoknak - Levelezés és kommunikáció a mindennapokban (2018)D40E-000398/2014/D061
Informatika nem csak informatikusoknak - operációs rendszerek (2018)D80E-000398/2014/D062
Informatika nem csak informatikusoknak - Biztonságtudatosság, biztonsági technológiák és eszközök használata a mindennapokban (2018)D40E-000398/2014/D063

Képzési körök: A = OKJ, B = szakmai, C = nyelvi, D = egyéb

Magunkról
Akciók
Tanfolyami feltételek
E-learning
Finanszírozás
Bankkártyás fizetés
Felhasználási feltételek
SA VOUCHER
Állásajánlatok
Kapcsolat
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...