Adaptív tréningek
Szervezeti evolúció
A sok mil­li­ó ter­mesz ál­tal é­pí­tett ter­mesz­vá­rak a 6 mé­te­res ma­gas­sá­got is el­ér­he­tik. E­zen é­pít­mé­nyek bel­se­jé­ben - meg­hök­ken­tő­en ki­fi­no­mult szel­lő­zé­si rend­sze­rük­nek kö­szön­he­tő­en - min­dig a ter­me­szek szá­má­ra i­de­á­lis 32 Celsius-fok hő­mér­sék­let u­ral­ko­dik.

Kapcsolat Kapcsolat

Keresse mun­ka­tár­sa­in­kat, hasz­nál­ja fel ta­pasz­ta­la­ta­in­kat a leg­jobb meg­ol­dás meg­ta­lá­lá­sá­ban!

Az adaptív fejlesztési folyamat köríve Az adaptív fejlesztési folyamat köríve

Meg­ol­dá­sa­ink ha­té­kony­sá­gá­nak és tar­tós si­ke­ré­nek tit­ka.

További információ
Skip Navigation LinksFőoldal Adaptív tréning megoldások Együttműködés-fejlesztés Együttműködés-fejlesztés

Együttműködés-fejlesztés

A csoport az egyéni teljesítményeken túl az együttműködési, szerveződési képességeivel érhet el sikereket. Fontos, hogy a szervezet összes tagja megértse a kooperációs stratégia lényegét, tudja a feladatát, szerepét.

Minden ember, minden munkatárs különbözik egymástól, a szervezet hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőségű, a belső kommunikáció, az együttműködés minősége. Ez gyakran apróságokon múlik, nem adottság, hanem fejleszthető, fejlesztendő csoportos készség, közös tudás.

A tartós szervezeti sikereket a szervezet jellemző együttműködési stratégiájához alkalmazkodva (például eltérő megoldások javasoltak a projekt alapon működő csoportok részére), az aktuális állapot alapján (szervezeti diagnózis), komplex megoldások formájában (fejlesztés, utánkövetés) lehetséges elérni.

Szervezetfejlesztés

Szervezeti diagnosztika

A szervezeti hatékonyság növelése, a változó körülmények által megkövetelt szervezetfejlesztési programok komplex megközelítést igényelnek, ezért egy szervezeti diagnózissal érdemes megkezdeni a fejlesztési folyamatot. A csoport tagjai (vagy kiemelt szereplői) már a szervezetfejlesztésnek ebben a korai szakaszában bevonásra kerülhetnek, így a fejlesztés elfogadottsága és ez által a későbbi sikeressége is jelentősen javítható.

Fejlesztési program

Az előzetesen kitűzött célok és a diagnózis eredményei alapján pontosan meghatározhatóak a fejlesztési potenciálok, azonosíthatóak a kritikus pontok. Bár a sikeres szervezetfejlesztési programok motorjai a vezetők, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az összes érintett munkatársi csoport bevonásával valósítsuk meg a szervezeti fejlesztést. A vezetők számára vezetői továbbképzést és egyéni vagy csoportos, akár projekt jellegű coaching formájú támogatást javasolunk.

Utánkövetés, támogatás

A fejlesztési program ütemezése során törekszünk arra, hogy a résztvevők a megszerzett, gyakorlatias ismereteiket, készségeiket a mindennapi munka során ki tudják próbálni, így a megszerzett tapasztalatok (automatikusan) beépülnek a szervezetfejlesztési folyamatba. A fejlesztési program tartós sikerét, hatását egy jól megtervezett utánkövetési szakasszal lehet biztosítani.

Csapatépítés

Pszichológiai kutatások szerint az együttműködés minőségére a közösségi élmények vannak a legnagyobb hatással. Ezen élmények közül is kiemelkedik a közös étkezéshez és sportoláshoz kapcsolódó aktivitások, ezért együttműködést fejlesztő megoldásaink e két fókusz köré rendeződnek. Indoor és outdoor együttműködést fejlesztő, csapatépítő programjainkban a közös főzés és az aktív testmozgás játsszák a főszerepet.

Együttműködés-fejlesztés szupervízióval

Komplex együttműködés-fejlesztő program, ahol a munkacsoport, projekt, team munkatársai egyéni munkahelyi eseteket feldolgozva, speciális szupervíziós módszertan alapján feltérképezik az együttműködés erősségeit és fejlesztendő területeit. A folyamat alkalmat teremt az egyéni motivációk, kérdések, szakmai elakadások feltérképezésére és a munkacsoport számára is támogató megoldások megtalálásában. A szupervízió hatására nő a teamen belüli együttműködési készség, egymás támogatása és a közös munka hatékonysága.

További részletek

Workshop módszertan

Napjaink szervezeti kihívásainak megoldásában nagy szerepet játszanak a workshopok. A HR projektek menedzselésében, az egyes területek fejlesztésében hatékony eszközök lehetnek a belső műhelymunkák. A workshopok sikere nagy részben az azt szervező munkatársak felkészültségén és rutinján múlik, ezért érdemes ennek a speciális programnak a kritikus pontjait, sikertényezőit alaposabban körüljárni.

Kifejezetten a HR osztályokon dolgozó munkatársak részére kifejlesztett programunkat számos hazai és nemzetközi példával, sok gyakorlással, interaktív formában valósítjuk meg.

További részletek

Szimulációs megoldások

Az együttműködési képességek fejlesztése, tapasztalataink szerint sok esetben a mindennapok munkarutinjától különböző, szimulált környezetben a leghatékonyabb. A szimuláció, a játék izgalma mélyebb bevésődést élményalapú tanulást eredményez.

Projektmenedzsment

Az egyik legelterjedtebb munkaszervezési metódus a projekt alapú működés, sok szervezet teljes mértékben ez alapján működik, de nincs olyan, ahol ne lennének olyan részlegek, osztályok, csoportok, melyek nem valamilyen projektmenedzsment alapú szerveződési elv szerint üzemelnének.

A projekt alapú szervezetek vagy csoportok számára kialakított megoldásaink túlmutatnak az egyszerű tréningeken, a projekt alapú működés szerepkörei és funkciói alapján, készségfejlesztő és vezetői téma blokkokkal kombinálva támogatjuk az alábbi témákban:

Projektmenedzsment megoldásaink éles projekttapasztalatokra, hazai és nemzetközi esettanulmányokra épülnek, ezen eszközök segítésével vezetik rá a résztvevőket arra, mitől lesz valóban sikeres egy projekt.

PMP vizsgafelkészítés

A munkaerő piacon igen értékes PMP minősítéshez sikeresen kell teljesíteni a vizsgát, amire még a gyakorlott projektvezetőknek is készülniük kell.

További részletek

IT Projektmenedzsment

Általános projektmenedzsment oktatásainkat kiegészítendő az IT és üzleti döntéshozatalt, stratégiai tervezést, szolgáltatás menedzsment valamint fejlesztési folyamatokat támogató tréningeket is kínálunk. Segítségükkel hatékonyabban, kevesebb idő-, erőforrás- és költségráfordítással, rugalmasabban kezelhetők az IT projektek. A képzéseket minden projektszereplőnek ajánljuk, akik szeretnének új megoldásokat, módszereket is megismerni vagy később bevezetni, alkalmazni. A tréningek során olyan gyakorlati tippekkel és trükkökkel, ötletekkel gazdagodhatunk, melyeket akár már másnapi munkánk során felhasználhatunk.


Microsoft Project oktatások

A projektekben dolgozók mindennapi munkáját jelentősen könnyítheti eszközhasználati tudásuk és rutinjuk, ezért fejlesztési megoldásainkban kiemelt szerepet kap a Microsoft Project felhasználói és adminisztrációs oktatása, illetve a Project szerver bevezetéséhez kapcsolódó oktatási megoldások.

További részletek

Adatvédelmi szabályzat
Tanfolyami feltételek
Bankkártyás fizetés
Akciók
SA VOUCHER
Finanszírozás
Kapcsolat
Magunkról
E-learning
South Buda Business Park South Buda Business Park A
1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet
(+36-1) 880-0040, info@training360.com
Google Térkép... Facebook...
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szöveges fájlokat, ún. „adatmorzsákat“ (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások ezek nélkül nem lennének elérhetőek. A honlap további használatával hozzájárulását adja a cookie-k tárolásához és felhasználásához. További információ...